0850 622 67 00

Doçentlik Sözlü Sınavı Duyurusu

03.03.2017

Üniversitemizde Yapılacak Doçentlik Sözlü Sınavı

31.01.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca doçentlik sınavına başvuran aşağıda isimleri yazılı adayların sözlü sınavları Üniversitemizde yapılacaktır.

ADAYLAR

SINAV YERİ

TARİHİ

SAATİ

Dr. Emrah ARIOĞLU

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu

06.03.2017

10:00

Dr. Alper Veli ÇAM

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu

06.03.2017

10:00

Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu

06.03.2017

10:00