0850 622 67 00

Gastrobahçe Kulübümüz Engelli Öğrencilerin Yanında...

23.06.2017

Üniversitemiz GastroBahçe Kulübü öğrencileri, 14 Nisan 2017 Çarşamba tarihinde Sinop Özel Eğitim Meslek Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Üniversitemiz Rektörlük Binası, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binaları girişlerinde 12 Mayıs 2017 tarihinde açtıkları stantlar ile toplanan kitap, kırtasiye, oyuncak vb ayni yardım malzemelerini tasnif ve tertip ettikten sonra, adı geçen özel eğitim merkezine götürdüler.

Sinop Özel Eğitim Okulu, T. C. Milli Eğitim Bakanlığımız Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 1060 sayılı olurları ile açılmıştır. 16.04.2007´de eğitim-öğretime başlayan Okul, farklı özellikteki öğrencilere, seviyelerine uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir iş ve mesleğin temel becerilerini kazandırarak, geleceğin Türkiye’sinde kendisine, ailesine ve topluma yararlı, üretici birer yurttaş olarak yetişmelerini, toplum içinde yaşayabilecek bilgi, beceri ve sosyal alışkanlıkları edinmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

Değişik tür ve yaş gruplarında kitaplar, zekâ oyunları, kırtasiye malzemeleri ve spor malzemelerini kapsayan toplam 800 adet yardım parçasını Okul Müdürü Sayın Muharrem ELMACI’ya teslim eden Kulüp Öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmasını tamamladıktan sonra Yerleşkemize geri dönmüştür.

Kulübün Danışman Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Tekiner; gezinin amacına ulaştığını, engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim çabalarına dolaylı olsa bile destek olunmaya çalışıldığını belirtti. Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer’in eşlik ettiği GastroBahçe Kulübü öğrencileri, bu ve benzer eğitim-öğretim çabalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade ettiler.