0850 622 67 00

Öğretim Üyesi İlanı

08.12.2017

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

        Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

        2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

        2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)  anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 22.12.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Duyurulur.

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel:0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Amerikan Dili/Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Dili Eğitimi

Çeviribilim alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji (İngilizce)*

 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

6

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

2

2

 

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

Sosyoloji ya da Felsefe alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Yeni Medya

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İşletme (İngilizce)*

 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sayısal Yöntemler,  Ekonometri veya Matematik alanında doktorasını almış olmak

-

-

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uçak Gövde-Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

3

3

3

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

 

 

 

Restorasyon ve Konservasyon

 

 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet

Sosyal yapı ve sosyal değişim anabilim dalında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği
 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1


Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1


Endüstri Mühendisliği
 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği
 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*
 

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alanda veya  matematik alanında doktorasını veya  doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Grafik Tasarımı

Grafik alanında doktorası/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Moda ve Tekstil Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil ve  Moda Tasarımı bölümlerinin birinden doktorası/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

 

-

1

2

İletişim Tasarımı

Güzel sanatlar veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin,Görsel İletişim Tasarımı yada Animasyon bölümlerinin birinden mezun olan ve bu alanlarda doktorası/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sinema ve Televizyon

Tiyatro, Sinema veya Görüntü Sanatları bölümlerinin birinden doktorası/sanatta yeterliliğini almış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi, Gıda Bilimleri veya Turizm ve Otelcilik (Ağırlama Hizmetleri) bölümlerinin

birisinden mezun olup, ilgili alanlarda doktorası veya doçentliğini almış olmak.

 

1

1

2

 

 

Restorasyon

 

 

 

 

Müzecilik, Sanat Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Konservasyonu ile  ilgili konuların birinden doktorası veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Oyunculuk

 

 

 

Tiyatro, Oyunculuk veya Sahne Sanatları bölümlerinin birinden doktarasını/sanatta yeterliliğini ya da doçentliğini almış olmak.

-

1

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

2

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji ile ilgili alanlardan doktorasını  ya da doçentliğini almış olmak.

2

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez  ile ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak,  Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.