0850 622 67 00

Araştırma Görevlisi İlanı

22.12.2017

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Duyuru Başlama Tarihi                     : 22.12.2017

Son Başvuru Tarihi                            : 05.01.2018

Ön Değerlendirme Tarihi                  : 08.01.2018

Sınav Giriş Tarihi                               : 10.01.2018

Sonuç Açıklama Tarihi                       : 12.01.2018

BAŞVURU YERİ:  Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe

başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

-Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi) Dilekçe örneği için tıklayınız.

-2 Adet Fotoğraf

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Transkript  (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK  Formatlı ÖzgeçmişÖrnek için tıklayınız.

 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

Uluslararası Ticaret veya İktisat bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Uluslararası Ticaret alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.*İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64072

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret veya İktisat bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Uluslararası Ticaret alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.*İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64073

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64074

Yeni Medya

Yeni Medya bölümünden lisans mezunu olup, Yeni Medya alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.   *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64075

İşletme

İşletme bölümünden lisans mezunu olup,  İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.  *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64076

Sosyoloji

Sosyoloji bölümünden lisans mezunu olup,  Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.  *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64077

Psikoloji

Psikoloji bölümünden lisans mezunu olup,  Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64078

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans mezunu olup,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64079

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden lisans mezunu olup,  Radyo Televizyon ve Sinema alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.  *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64080

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(İngilizce)*

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.   *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64081

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünden lisans mezunu olup,  ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64082

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64083

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans mezunu olup, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilanlarına adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64084

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Gastronomi

 

Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları

bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Gastronomi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64085

Gastronomi (İngilizce)*

Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları

bölümlerinin birinden lisans mezunu olup,  Gastronomi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64086

İşletme Bilgi Yönetimi

 

İşletme veya İşletme Bilgi Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, İşletme Bilgi Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64087

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Hakla İlişkiler veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64089

Medya ve İletişim Sistemleri

 

Medya ve İletişim Sistemleri veya Medya ve İletişim bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Medya ve İletişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.*Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64090

Uçak Gövde ve Motor Bakım

Uçak Gövde ve Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği bölümlerinin birinden lisans mezun olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64091

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64092

Lojistik

Lojistik, Lojistik Yönetimi,  Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Lojistik alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64093

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret lisans mezunu olup, Uluslararası Ticaret alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.*Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64094

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Radyo, Televizyon ve Sinema, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon veya TV Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64095

Restorasyon ve Konservasyon

 

Mimarlık, Arkeoloji, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

 

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64096

Sosyal Hizmet

 

Sosyoloji veya Sosyal Hizmet bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

 

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64097

Bankacılık ve Sigortacılık

 

Bankacılık ve Sigortacılık lisans mezunu olup, Bankacılık ve Sigortacılık  alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. *Adaylar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilanlarından sadece bir ilana başvuru yapabilir.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64098

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Hemşirelik

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64099

Hemşirelik (İngilizce)*

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64100

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olup, Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans  yapmış ya da yapıyor olmak.

2

 

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64101

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olup,  Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans  yapmış ya da yapıyor olmak.

2

 

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64102

Ergoterapi

Ergoterapi bölümü lisans mezunu  olup, Ergoterapi alanında tezli yüksek lisans  yapmış ya da yapıyor olmak.

2

 

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64103

Perfüzyon

Perfüzyon lisans mezunu olup,  Perfüzyon alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64104

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Spor Yöneticiliği

 

Spor Yöneticiliği bölümünden lisans mezunu olup,  Spor Yöneticiliği alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64105

Egzersiz ve Spor Bilimleri

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Egzersiz veya Rekreasyon   bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64106

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO İLANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi, Gastronomi ve  Mutfak Sanatları veya Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin birinden lisans mezun olup, Gastronomi ve  Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64107

Grafik Tasarım

 

Grafik Tasarımı bölümünden lisans mezunu olup, Grafik Tasarım alanında tezli yüksek lisans  yapmış ya da yapıyor olmak.

 

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64108

İç Mimarlık

İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, İç Mimarlık  alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

2

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64109

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64110

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

Moda veya Tekstil Tasarımı lisans mezunu olup, Moda veya Tekstil Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64111

MÜHENDİSLİK  ve MİMARLIK  FAKÜLTESİ

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO İLANI

YÖKSİS İLAN LİNKİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64112

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak. 

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64113

Mekatronik Mühendisliği

 

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Mekatronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

3

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64114

Mimarlık (İngilizce)*

 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64115

Mimarlık

 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

1

Araştırma Görevlisi

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64116