0850 622 67 00

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde “Sosyal Medya ve Kadın” Konuşuldu

        İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Sosyal Medyanın Kadın Bedeni Üzerindeki Etkisi” konulu panel gerçekleştirildi.

    Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Sosyal Medyanın Kadın Bedeni Üzerindeki Etkisi” konulu panel 8 Mart 13.00-15.00 saatleri arasında yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine değinilerek başlanan panel, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Plastik Cerrah olan Prof. Dr. Erdem Tezel’in, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin Terek Ünal’ın ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Gül Bahar Cömert Agouridas’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

     Doç. Dr. Gülin Terek Ünal tarafından yapılan açılış konuşmasında, erkeklerin ve kadınların sosyal medyayı kullanım oranlarına değinilerek, bu istatiksel bilgiler çerçevesinde sosyal medyanın toplumda ne kadar yoğun kullanıldığı vurgulandı.

    Kendi mesleki tecrübelerinden örnekler vererek başarılı bir sunum hazırlayan Prof. Dr. Erdem Tezel, sosyal medyanın yoğun kullanımı sonucu oluşan estetik değerlerin dönüşen yapısı hakkında bilgiler verdi.  Özellikle “selfie” uygulaması sonucu kadının kendini sosyal medya üzerinden görmesi ve ne kadar beğeni aldığı ile ilgili kendini dönüştürme çabasından yola çıkarak  “estetik müdahale ve sosyal medya” arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.

     Dr. Gül Bahar Cömert Agouridas, toplumda kadına biçilen rollere değinerek, kadını sadece bir anne ya da iyi bir eş olarak konumlandırılmasını toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirdi.