0850 622 67 00

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabbim Proje Toplantıları

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABBİM PROJE TOPLANTILARI

Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

(YABBİM)

    TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN Üniversitemizin konuğu oldu.  Programı,  İGU Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YABBİM), Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SABE) ve Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) ortaklaşa düzenledi.

     Program,   YABBİM Uygulama ve Araştırma  Merkezi   Müdürü Prof. Dr. Osman ÇAKMAK’ın açılış konuşması ile başladı.  Çakmak,  TÜBİTAK’ın proje imkanlarının tanıtılmasının önemine dikkat çekti.  Osman Çakmak konuşmasını şu şekilde sürdürdü Günümüzde güç bilimin eline geçmiştir.   Bilime dayalı kalkınma için sanayici ve müteşebbisin bilim adamı ve araştırmacılarla birlikte çalışma yapmaları ve buluşmaları gerekir. Biz bu toplantılarımızda bu ortamı hazırlamaya gayret edeceğiz.  Ülkemizdeki araştırma ve projeleri ile ön çıkan,  buluşları ile tanınmış kişileri sizlerle buluşturmak istiyoruz.  

     Üniversitelerde eğitimin araştırma ile birlikte at başı gitmesi gerekir. Gerçek öğrenme araştırarak ve uygulama yaparak öğrenmedir. Araştırma yapmayan hocanın bilgisi körelir. Öğrenciyi motive edemez hale gelir.  İyi eğitim için araştırma yapmak şarttır. Araştıran kişide bilimin heyecanı olur. Bu heyecan öğrenciye de yansır.

     Ülkemiz sağlık sektöründe % 90’ı aşan oranda dışa bağımlı durumdayız. Bunun sebebi bu yönde sanayiciye yön ve hedef verilmemesidir. Üniversite –sektör işbirliğinin sağlanmamasıdır. Son zamanlarda TÜBİTAK’ın da öncü olduğu projeler ümit vericidir.  TÜBİTAK’ın  bir çok proje destek imkanları var. Savunma sanayiinde % 60 oranında dışa bağımlılıktan kurtulmuş hatta dışarıya ürün ihraç eder hale gelmiş durumdayız. Sağlık sektöründe de bu başarıyı sağlayabiliriz. Ülkemizde gerek bilim adamı ve gerekse maddi alt yapı bakımından potansiyel bulunuyor.   Üniversite sanayi işbirliğinin yeterli ölçüde kurulamaması ve farkındalığın oluşturulmamasıdır.  

     Bu toplantıda  ülkemizin önde gelen bilim adamı ve araştırmacılarından Prof. Dr. Şaban Tekin hoca, özellikle moleküler biyoloji ve tıbbi biyoloji ve sağlık  alanında TÜBİTAK proje imkanlarından söz edecektir. Davetimize icap ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Şaban TEKİN

     Konuşmasında; ''TÜBİTAK, değişik destek programlarıyla kamu, endüstri veya genç girişimcilerin bilimsel proje fikirlerine ciddi maddi destek imkanları sunuyor. TÜBİTAK enstitüleri olarak asıl görevimiz ülkemizin ihtiyacı olduğu stratejik alanlarda ihtiyacı karşılamak üzere yüksek teknoloji ürünler ve süreçler geliştirmeye yönelik önemli projeler yürütüyoruz. GMBE olarak ülkemizin yurtdışına bağımlı olduğu Biyoteknolojik ilaçlar, kanser biyomarkerları ve tanı kitleri gibi yüksek teknolojili ürünler geliştiriyoruz. Misyonumuz gereği geliştirdiğimiz teknolojik ürünleri teknoloji transferi ile endüstriye aktarıyoruz. Projelerimizin çoğunda üniversiteler, kamu araştırma merkezleri ve firmalarla işbirliği yapıyoruz. Aynı zamanda gerektiğinde akademisyenlere, araştırmacılara ve firmalara danışmanlık veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine ve genç girişimciler staj imkanı veriyoruz ve girişimcilere projeleri için izleyebilecekleri yolları gösteriyoruz. İlgilenenler için TÜBİTAK internet sayfamızda, ARGE destek programları hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. İşsizlik sorununun temel çözümlerinden biri girişimcilerin kendi işini kurması olduğuna inanıyorum. Bunun için gençlere öğrenimleri boyunca ARGE ve Girişimcilik kavramını tanımalıdır. Eğer gençlerimizi TÜBİTAK ve diğer kurumsal destekler hakkında bilgilendirip girişimciliğe yönlendirebilirsek, öğrencilerimizden girişimciliğe odaklanmasını sağlayabiliriz. Hali hazırda Devletimiz yeni iş girişimlerine hibe sağlamakta ve her geçen gün girişimciler için yeni fırsatlar sağlamaktadır.

     Eğitimcilerimizin bilimsel gelişmeler, ülke ihtiyaçlarına ve yenilikçiliğe dikkat çekecek şekilde eğitim yapmaları girişimcilerimizin sayısının ve kalitesinin artması için faydalı olacaktır. Eğitim sadece derler ve sınavlardan ibaret olmamalı, derslerde verilen bilgilerin gerçek hayattaki uygulamaları öğrencilere gösterilmeli, gençlerin araştırma, proje geliştirme ve uygulama yetenekleri ve farkındalığı geliştirilmelidir''.

     ''Günümüz bilim dünyasında araştırma sonuçlarının ürüne dönüşmesinin ve projelerin destek alabilecek nitelikte olmasının çok büyük önem arz etmektedir. Gençler yenilikçi projeler konusunda inatçı olmalı reddedilse dahi geliştirip tekrar sunmalılar, kendilerine güvenmelerini ve kendilerini her zaman geliştirme odaklı olmalarını öneriyorum. Tübitak projelerinde artık Lisans öğrencileri de bursiyer olarak yer alabiliyorlar. İlgilenen öğrenciler için TÜBİTAK ensititülerinde staj imkanları da bulunmaktadır''. Ayrıca Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Teknopark (MARTEK)’ta firmalara, akademisyenlere ve genç girişimcilere kuluçka birimi veya Teknoloji geliştirme bölgesinde ofisi açma ve iş kurma imkanları ve diğer lojistik destekler de sunulmaktadır.

     Konuşması sonrasında Prof. Tekin, katılımcı öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorularına cevaplar verdi.

     Toplantıda  söz alan  üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi başkanı İsmail Eyigören üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgi verdi. Yürütülen çalışmaları  ve destekleri   anlattı.  Öğrencilerin girişimcilik hibesi kullanmaları durumunda teknoparklarda bulunan ofislerde işyeri kirası ödemeksizin ofislerini kurabileceklerini belirtti. 

     Toplantıda YABBİM Müdür Yardımcısı   Öğr. Gör. Kübra SAĞLAM       YABBİM Yönetim kurulu üyeleri üyeleri  Yrd. Doç. Dr. Başak Gökçe ÇÖL ve  Yrd. Doç. Dr.Gülşah KINALI    de konuşmaları ile katkıda bulundular. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yonca SEVİM ise konuşmasında  toplantının  fevkalade  verimli geçtiğini;  bizzat uygulamaların ve ortak çalışma imkanlarının ele alınacağı ve gündeme geleceği bu tür toplantılara  üniversitemizin büyük ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

    Toplantıya Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür yardımcısı  (Işık Akın) diğer yetkililer ve TTO yetkilileri   Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü  katıldılar.

     Toplantıya yoğun ilgi gösteren öğrenciler soruları ile katkıda bulundular.

     Toplantı sonrasında ise hatıra fotoğrafı çekildi.