0850 622 67 00

“Romanlarda İstanbul” Paneli İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından “Romanlarda İstanbul” adlı panel gerçekleştirildi.

   İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından 6 Nisan tarihinde Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen panel,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’un ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yılmaz Budan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

      Prof. Dr. Ali Şükrü Çorak, “Romanlarda İstanbul”u Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne kadar tarihsel çerçeve içerisinde Türk edebiyatımızdan örneklerle açıkladı. Çoruk’ın bu tarihsel çerçevede ortaya koyduğu Türk edebiyatı örnekleri katılımcılara, romanlarda İstanbul’un toplumsal olaylarla da ilişkili olarak nasıl dönüştüğünü görme fırsatı sağladı.

     Yrd. Doç. Dr. Cem Yılmaz Budan ise Çoruk’ın bıraktığı yerden, 1950’lerden başlayarak “Romanlarda İstanbul”u Türk Romanında Gecekondu İmgesi bağlamında değerlendirdi. 1950’lerle beraber köyden kente göçün yoğunlaşması ve çarpık kentleşmenin sonuçlarını istatistiksel verilerle göstererek, yazarların göç bağlamında değişen bu toplumsal algıyı romanlara nasıl aktardığını örnekler üzerinden açıkladı.