0850 622 67 00

Kök Hücrede Güncel Yaklaşımlar ile Yapay Organ Biyofabrikaysoyu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Kulübü’nün  6 Ekim 2017 saat 12.30-15.00 saatleri arası Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda "Kök Hücrede Güncel Yaklaşımlar ile Yapay Organ Biyofabrikasyonu" konulu etkinlik düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu seminerde, Liv Hospital Kök Hücre Merkez Sorumlusu ve İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof. Dr. Erdal Karaöz  "Laboratuvardan Kliniğe Güncel Kök Hücre Uygulamaları" konu başlığı altında ülkemizde kök hücre konusundaki güncel araştırma konuları üzerinde durarak; ülkemizdeki başarılı uygulama örneklerini paylaştı.

Biyomedikal Girişimcilik alanındaki ilk danışmanlık ve mesleki yatırımcılık firmasının kurucuları arasında yer alan Yrd. Doç. Dr. Ali Akpek "Yapay Organ Biyofabrikasyonu" konu başlığı altında ülkemizde bu alanda yapılan yüzey kaplama araştırmaları ile elde edilen başarılı sonuçlardan bahsetmiş, ayrıca başta kalp kapakçığı olmak üzere ülkemizde laboratuvar ortamında üretilmesi başarılmış çeşitli organlara dair bilgiler paylaşılmıştır.