0850 622 67 00

GSF Öğretim Üyelerimizden Çağrı Barış Kasap’a Londra’da Ödül

Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Barış Kasap, 15-16 Mart 2018 tarihlerinde katıldığı ‘ICCVAD 2018: 20th International Conference on Communication, Visual Arts and Design’ konferansında oturum başkanlığı yapmış ve “Beyond Hylomorphism: Digital Materiality and The New Object –An Approach For An Intuition- Driven Nomadic and Morphogenetic Design Model For The Coming Era” başlıklı bildirisiyle ‘En İyi Sunuş’ ödülüne layık görülmüştür.