Bilgi Edinme

21.6.2018 14:14:23

Kep Adresi

                                              Kep Adresi:                                                gelisimuniversitesi@hs03.kep.tr

Daire Başkanlıkları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: bidb@gelisim.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: oidb@gelisim.edu.tr
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü: hitm@gelisim.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: kddb@gelisim.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Ofisi(Erasmus): dio@gelisim.edu.tr
Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı: miidb@gelisim.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı: pdb@gelisim.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: sksdb@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi: sem@gelisim.edu.tr
Genel Konularla İlgili: bilgi@gelisim.edu.tr


Dekanlık ve Müdürlükler

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ : iisbf@gelisim.edu.tr
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKULTESİ : mmf@gelisim.edu.tr
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU myo@gelisim.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU sbyo@gelisim.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ sbe@gelisim.edu.tr
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ydyo@gelisim.edu.tr
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ : gsf@gelisim.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU besyo@gelisim.edu.tr
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ubyo@gelisim.edu.tr
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ fbe@gelisim.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ sabe@gelisim.edu.tr
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU shmyo@gelisim.edu.tr