0850 622 67 00

Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi ( PDRAM )

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM ), öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve gündelik yaşamda; gelişimlerini engelleyen sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak başetme becerilerini kazandırmak, bireysel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmak ve bu alanlarda ortaya çıkabilecek problemlere yönelik önleyici çalışmalar yapmaktır. Merkezimizde görüşmeler gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri göz önünde tutularak yapılır.

Gizlilik

Gizlilik ilkesine göre; yapılan tüm görüşmeler gizli tutulur. Kişinin bilgisi dışında ve onayı alınmadan danışanın bilgileri hiçbir kişi, birim ya da kurumla paylaşılamaz. Ancak, kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda kişi ile ilgili bilgiler paylaşılabilir. Bu koşullar altında dahi, başka birisine bilgi vermeden önce kişi ile temasa geçilmeye çalışılır.

Tarafsızlık

Tarafsızlık ilkesine göre yapılan tüm görüşmelerde merkezimize başvuran adaylar hiçbir fark (cinsiyet, sosyal sınıf, din, ırk, etnik kimlik v.b) gözetilmeksizin İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi hizmetlerinden yararlanırlar.

Uzmanlar

Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Uzman Psikolog görev yapmaktadır. Merkez’deki bütün hizmetlerin gözetimi (süpervizyonu) ve koordinasyonu, gizlilik ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, Yüksek Lisans Programı’nın klinisyen öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Hizmetler

1.1.Bireysel Danışmanlık Hizmeti

Bireysel görüşmeler Uzman Psikologla bire bir gerçekleşen hizmetlerdir. Görüşmeler 45–50 dakika sürer. Bazen bu süre, danışanın ve psikoloğun gerekli gördüğü şekilde daha uzun ya da daha kısa olabilir. Bu görüşmelerde bireye sıkıntı veren sorunları objektif bakış açısıyla değerlendirme, sorunlarla ilgili alternatif çözüm yolları üretebilme becerileri kazandırma, bireysel gelişimin önündeki engellerin aşılmasına yardımcı olma amaçlanır.

1.2. Grup Danışmanlığı Hizmeti

Grup danışmanlığı hizmeti benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar doğrultusunda bir Uzman Psikolog rehberliğinde bir araya gelerek yaşadıklarını güvenli bir ortamda paylaşmalarına, sıkıntılarıyla baş etmeye yönelik becerilerinin arttırılmasına ve kişisel gelişime olanak sağlayan çalışmalardır. 5-7 kişiden oluşan grupların haftada 1 kez 1,5 saatlik oturumlarda biraraya gelerek sürdürdüğü 6-8 haftalık grup çalışmaları veya yarım günlük yaşantısal grup uygulamaları yapılabilmektedir.

1.3. Rehberlik Hizmeti

Yüksek öğrenim boyunca, öğrencilerin karşılaşacakları akademik sorunlarda onlara destek olmak, kendilerine uygun eğitim alanları ile ilgili bilgilendirmek, üniversite sonrası eğitim, iş ve meslek alanları ile ilgili konularda yönlendirme yapılmaktadır.

1.4. Seminer/ Söyleşiler

Öğrencilerin istek, ilgi ve istedikleri çeşitli konularda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla planlanan seminer ve söyleşiler düzenlenmektedir.

Bazı örnek çalışmalar;

-Verimli ders çalışma yöntemleri

-Etkili zaman kullanımı yöntemleri

-Öfke ile başetme programı

-Sınav kaygısı ile başetme yöntemleri

Randevu

Randevu almak için bu formu aşağıdaki linkde bulunan formu doldurup merkeze e-posta olarak yollayabilir, hafta içi her gün saat 09.00–17.00 arası gelebilir, ya da telefon ile randevu alabilirsiniz. Başvuru sırasında her türlü kimlik bilgisi gizli tutulmaktadır.

Personel
 
  • Ad Soyad
  • Ünvanı
  • Dahili
  • Mail
  •  Ünal Erdem ELLİ

  •   Uzman

  •  0212 422 70 00 - 362

  •  ueelli@gelisim.edu.tr