0850 622 67 00

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi

     Stratejik planlama ve kalite güvence ofisinin görevleri; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin geleceğe yönelik uzun vadeli planlarını hazırlamak, çalışmaların bu planlar doğrultusunda ilerlemesini sağlamak ve üniversitenin iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda yapılan başlıca faaliyetler; eldeki kaynakların ne kadar verimli ve etkin kullanıldığını belirlemek ve çıktıları değerlendirmek, geliştirilmesi ve düzenlenmesi gereken alanlar konusunda araştırma ve çalışmalar yapmaktır. İç denetim faaliyetleri gerçekleştirilirken, üniversitenin hedef aldığı ve genel kabul görmüş uluslararası standartlar temel alınmaktadır. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ise 2015 yılında stratejik planlama ve kalite güvence ofisinde görev almak üzere alanında uzman akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturulmuştur.

Personel