0850 622 67 00

Sürekli Eğitim Merkezi

Gelişim Üniversitesi'nin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda sürekli eğitim programları ile üniversitenin kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek,
Bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Üniversiteye yakışır bir anlayışla kaliteli eğitim hizmetleri sunarak, toplumumuzun eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve ileri yaşlarda eğitime dönmek ya da bilgilerini yenilemek isteyenlere öğrenim olanağı sağlamak için kurulan Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin yönetim kadrosu, …………………….. kurulundan oluşur.

Sürekli Eğitim Merkezi mevcut lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, ihtiyaca yönelik kısa süreli eğitim ve sertifika programları ile halka açık seminerler ve kurumlar için özel eğitim programları düzenler. Amacı, kamu ve özel sektörlerde çalışanlarla değişik eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarında olan toplum bireylerini, Üniversitemizin bilgi birikiminden yararlandırarak çağın gerekleri ve koşulları bağlamında eğitmektir. Böylece bir yandan her yaş ve düzeydeki kişilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verir, bir başka yandan onların ömür boyu istedikleri bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve onu nasıl irdeleyip, kullanabileceklerini uygulamalı bir biçimde gösterir. SEM'in kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitim programları, bu kuruluşların eğitim gereksinimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra Gelişim Üniversitesi öğretim elemanlarının piyasa ihtiyaçlarını daha yakından tanımalarına imkan verir. Üniversite sürekli eğitim ve araştırma konularını ve yöntemlerini yenilerken, toplumun ilgi ve merak duyduğu alanlarla, küreselleşmiş iş yaşamının koşullarını göz önünde bulundurulabilmesinde SEM eğitim programlarının yeri önemlidir. Bir başka deyişle, SEM programlarının, topluma ve kişilere katkısı olduğu kadar ülkenin eğitim planlamasına da katkısı azımsanamaz.

Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) programları üç ana gruptan oluşmaktadır:

 • Kısa Süreli Programlar ve Seminerler
 • Kurumlara Özel Eğitim Programları
 • Sertifika Programları

Kısa Süreli Programlar

Süresi en fazla 60 saat olan ve Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen programlar olup, program bitiminde katılımcılara "Katılım Belgesi" veya "Başarı Belgesi" verilir. "Başarı Belgesi" devam şartını sağlayan ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara; "Katılım Belgesi" ise sınav yapılmayan programlar ile sınav yapılıp da sınavlara girmeyen veya sınavlarda başarısız olan ancak derslerin en az % 70'ine devam etmiş katılımcılara verilir.

Kurumlara Özel Eğitim Programları

Bir işyeri ya da kuruluşun yalnız kendi personeli için talep ettiği ve bizzat iş yeri ya da kuruluşun kendi mekânında veya Üniversitemizde gerçekleştirilen programlardır. Bu tür programların ilkeleri, içeriği ve süresi işyeri ya da kuruluşun yetkilileri , SEM Müdürü ve programı yürütecek Bölüm tarafından tamamen ilgili firmanın gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda ortaklaşa belirlenir. Katılımcılara programın niteliğine göre "Başarı Belgesi" ya da "Katılım Belgesi" verilir.

Sertifika Programları

Bir alanda uzmanlık kazandırmayı hedefleyen, süresi 60 saatten fazla olan ve standart bir ders planına uygun olarak yürütülen programlardır. Bu tip programların sonunda, sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili uzmanlık alanını belirten bir "Uzmanlık Sertifikası" verilir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda başarısız olan ancak derslerde en az % 70 katılım şartını karşılayan katılımcılar "Katılım Belgesi" alırlar. Bütün programlarda Uygulamaya ilişkin esaslar (SEM ) tarafından hazırlanan Kayıt kabül, Belge, ve program prosedürlerine uygun yürütülür.

Personel
 
 • Ad Soyad
 • Ünvanı
 • Dahili
 • Mail
 •  Meryem UZUNDURKAN

 •   Müdür

 •  0212 422 70 00 - 160

 •  muzundurkan@gelisim.edu.tr

 • Ad Soyad
 • Ünvanı
 • Dahili
 • Mail
 •  Koray SOYSAL

 •   Memur

 •  0212 422 70 00 - 160

 •  ksoysal@gelisim.edu.tr