0850 622 67 00

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü; Üniversite içi ve dışı resmî yazışmaların yapılması, kayıtlarının tutulması ve takibinden sorumlu birimdir. Görevleri ve sorumluluk alanları şunlardır:
• YÖK ve diğer kurumlarla olan yazışmaların hazırlanması ve takibi
• Günlük yazıların ve havalelerin hazırlanması
• Evrak, iş takibi ve satınalma taleplerinin takibi
• Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Senato ve Yayın Komisyonu gündem ve kararlarını yazarak kayıtlarının tutulması
• YÖK denetlemeleri ile ilgili tüm işlemlerin yapılması
• Faaliyet raporunun hazırlanması
• Üniversitelerarası Kurul doçentlik işlemlerinin yapılması

 

Personel