0850 622 67 00

Abone Veritabanları

Üniversitemiz 2014 yılı için Oxford Üniversitesi Dergilerine toplu abone olmuştur. Abone olunan dergilerin büyük bölümü (%87'si) SCI, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranmaktadır. Diğer deyişle, dünyanın en saygın dergileri yerleşkemiz IP adreslerinden erişime açılmaktadır.

***Yeni Abonelik***

 

Start searching Oxford Journals now! Your access is already available via IP recognition. Please share and use the following URL with your library users to start enjoying your Oxford Journals subscription!

Bağlantı adresi: http://www.oxfordjournals.org/

Son erişim tarihi: 31.12.2014

SCI, SSCI ve AHCI indekslerine giren Oxford Üniversitesi Dergi Listesi için tıklayınız.

Erişim hakkımız olan e-dergi listesi için tıklayınız