0850 622 67 00

Deneme Veritabanları

Hiperkitap Deneme erişimi için lütfen bu linki kullanınız: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011tww

HukukLink veritabanı için deneme süresi 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Erişim: www.hukuklink.com

HukukLink Veritabanı:

Yayıncılık ve yazılım sektöründe 15. yılını bitiren LEGES, Hukuk sektörüne yönelik çıkan süreli Yayınlar ve Hukuklink Veritabanı ile (www.hukuklink.com) 25.000'den fazla Hukukçu ve Akademisyene ulaşmaktadır.

Hukuklink Ana Başlıkları;

  •  İçtihatlar (Yargıtay,Danıştay,Sayıştay,AİHM,Anayasa Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi kararları)

  •  Mevzuat (Kanunlar,Kanun Hükmünde Kararnameler/Tüzükler,Yönetmelikler,Tebliğler,Bakanlar Kurulu Kararları,Genelgeler,Uluslararası Anlaşmalar)

  •  Makaleler (Hukuk ve Sosyal Bilimler ile ilgili akademik makaleler)

  •  Dilekçeler (Hukuk,Ceza,İdari,Vergi,İcra,İş) İhtarnameler, Formlar (Müzekkereler,İcra Formları,Tutanaklar) Mektuplar,Sözleşmeler (İş Mevzuatı)

  •  Pratik Bilgiler (Online Güncellenen Hukuki, ve Ekonomik Veriler)

  •  Haberler (Hukukla ilgili hergün eklenen haberler ve arşivi)

  •  E-Dergi (14 Ayrı Hukuk Branşında Yayınlanan Dergi ve Arşivleri: Leges Hukuk Dergisi, Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Leges Özel Hukuk Dergisi,Leges Kamu Hukuku Dergisi,Leges Ceza Hukuku Dergisi,Leges Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,Leges Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi,Leges Mali Hukuk Dergisi ,Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi,Leges Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi,Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi,Leges Sosyal Bilimler Dergisi,Leges İnforma Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi)