0850 622 67 00

İGÜ Yayınları - Kitaplar

 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Emel Tozlu  
 • Aesthetic Theory of Bertolt Brecht and Cinema  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 109  
 • 978-605-62823-0-0  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Aybike Serttaş Ertike  
 • Televizyon: Alternatif Evren  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 182  
 • 978-605-62823-1-7  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • (Haz.) Yusuf Akçay  
 • Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 448  
 • 978-605-359-479-6  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Öznur Yaman  
 • Meslek Yüksekokulları İçin İşletme Yönetimi–I (İKMEP içeriğine uyumlu)  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 126  
 • 978-605-62823-2-4  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Alaattin Fırat, Ar. Gör. Fatih Gökbayrak  
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun): Ticaret Hukuku ve Ticaret Şirketlerine Getirilen Yenilikler  
 •  
 •  
 • 2012  
 • 270  
 • 978-605-62823-3-1  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Semiye Bottan  
 • Türkiye’nin Denim Giysi İhracatının Ülkelere Göre Tasarım Farklılıkları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Serdar Kıcıklar  
 • 2013  
 • 145  
 • 978-605-62823-4-8  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Tarık Babayiğit  
 • Batik Sanatı  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 223  
 • 978-605-62823-5-5  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Pazarlama ilkeleri: Global ve yönetimsel yaklaşım  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer – Bedri Mehmet Kirtiş  
 • 2013  
 • 139  
 • 978-605-62823-8-6  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Dış ticaret işlemleri muhasebesi: Teorik ve uygulamalı  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 117  
 • 978-605-62823-6-2  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş  
 • Pazarlama yönetimi: Global ve yönetimsel yaklaşım  
 •  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 138  
 • 978-605-62823-9-3  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Doç. Dr. Oğuz Feyzioğlu  
 • Ekonometri: Matris cebiriyle ayrıntılı teori ve uygulamalar  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 413  
 • 978-605-4827-00-8  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Dr. Ali Orhan Aydın  
 • Yapay zekâ: Bütünleşik bilişe doğru  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan – Yrd. Doç. Nuri Sezer  
 • 2013  
 • 140  
 • 978-605-4827-03-9  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Sefer Darıcı  
 • Bilinçaltı reklamcılık ve iletişim teknikleri  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2013  
 • 300  
 • 978-605-4827-04-6  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Cevdet Atay  
 • Genel ve temel hukuk kavram ve kurumları  
 •  
 •  
 • 2013  
 • 174  
 • 978-605-4827-13-8  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Mühendislikte mekanik-statik  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 593  
 • 978-605-4827-14-5  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Ay  
 • Dünya Bankası’nın önerdiği yapısal uyum programlarının azgelişmiş ülkelere etkilerinin ülke örnekleriyle incelenmesi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 106  
 • 978-605-4827-01-5  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin  
 • Bilişsel bilimler elkitabı  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 336  
 • 978-605-4827-15-2  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 157  
 • 978-605-4827-08-4  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Türkiye’de bütçe ve maliye politikaları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 287  
 • 978-605-4827-11-4  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Başlıca enflasyon teorileri ve Türkiye’de enflasyon  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 160  
 • 978-605-4827-05-3  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Türkiye’de tarımsal destekleme ve taban fiyatları politikası  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 130  
 • 978-605-4827-12-1  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Sınır ticaretinin Türkiye ekonomisine etkileri  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 146  
 • 978-605-4827-10-7  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Gümrük Birliği sürecinde Türk otomotiv sanayiinin ve otomotiv yan sanayiinin rekabet gücü  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 126  
 • 978-605-4827-09-1  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Osman Zekayi Orhan  
 • Keynezyen ve monetarist istikrar politikaları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 130  
 • 978-605-4827-07-7  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Ay  
 • Basel kriterleri çerçevesinde Türk finans ve bankacılık sektörünün yeniden düzenlenmesi  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 235  
 • 978-605-4827-02-2  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan Tınmaz – Yrd. Doç. Dr. İlker Yakın (editörler)  
 • Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu Bildirileri(Uluslararası Katılımlı)  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 309  
 • 978-605-4827-17-6  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Şekil değiştiren cisim mekaniği: Mukavemet I  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 422  
 • 978-605-4827-19-0  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Esra Köten - Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan  
 • Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet  
 • Esra Köten - Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2014  
 • 262  
 • 978-605-4827-20-6  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca – Prof. Dr. Wang Li (editörler)  
 • Sino-Turkey Relations: Concept, Policies and Prospects  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 313  
 • 978-605-4827-18-3  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Sinan Çağdaş  
 • Şekil Değiştiren Cisim Mekaniği: Mukavemet II  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 252  
 • 978-605-4827-21-3  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Leman Kuzu  
 • Üretim İşletmelerinde İnsan Kaynakları ve Çalışan Personelin Motivasyonu  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 103  
 • 978-605-4827-22-0  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem Tuna – Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay  
 • Approaches on New Media: Proceedings of 1st International New Media Conference (May 21, 2015, Istanbul, Turkey) / Yeni Medyada Yaklaşımlar: 1. Uluslararası Yeni Medya Konferansı Bildirileri (21 Mayıs 2015, İstanbul, Türkiye)  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2015  
 • 197  
 • 978-605-4827-28-2  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri  
 • Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil!  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 231  
 • 978-605-4827-23-7  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Alaattin Fırat – Fatih Gökbayrak  
 • Dış Ticaret Teorisi ve Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 310  
 • 978-605-4827-06-0  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri  
 • Rorschach Testi: Dinamik-Diagnostik Yaklaşım  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 102  
 • 978-605-4827-25-1  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. M. Sinan Çağdaş  
 • "Uygulamalı SAP2000: Yapı Sistemlerinin Modellenmesi: Projelendirmede Çubuk (Frame), Kabuk (Shell), Asolid, Solid Elemanlar Kullanımı: Statik ve Dinamik Analiz"  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 606  
 • 978-605-4827-26-8  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri  
 • Kayıp Ülkeler: Şizofreni-Bipolar Affektif Bozukluk  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Tarık Kaan Yağan  
 • 2016  
 • 146  
 • 978-605-4827-24-4  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Prof. Dr. Naci Yücefer  
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş: Temel Konular, Elaltı Bilgileri, Örnekler  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 217  
 • 978-605-4827-16-9  
 • Yazar Adı:
 • Eser Adı:
 • Yayına Hazırlayan:
 • Kapak Tasarımı:
 • Basım Tarihi:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN No:
 • Öğ. Gör. Işık Akın  
 • The Impact of Credit Risk Management On The EU Banks’ Performance  
 • Ahmet Şenol Armağan  
 • Ümit Çevik  
 • 2016  
 • 112  
 • 978-605-62823-7-9