0850 622 67 00

Toplu Kataloglar ve ULAKBİM Veritabanları

Google Akademi: 
 
 
(Google Firması tarafından sunulan genel içerikli akademik tarama motorudur.)
 
TO-KAT Ulusal Toplu Katalog:
 
 
(Türkiye'deki üniversitelerin kütüphane kataloglarını topluca ve tek arayüzden tarama olanağının sunulduğu bir hizmettir.)
 
ULAKBİM Ulusal Veritabanları: 
 
 
(TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından sağlanan ve ulusal dergilerin içerik sayfalarından oluşan, büyük kısmı indirilebilir makale veritabanıdır. İçerik büyük ölçüde Türkçe'dir.)
 
ULAKBİM Uluslararası Veritabanları: 
 
 
(Devletin TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla üniversitelere ücretsiz olarak sunduğu akademik içerikli e-kitap ve süreli yayın veritabanlarıdır. İçerik büyük ölçüde yabancı dildedir.)
 
YORDAM Toplu Katalog:
 
 
(YORDAM Firmasının sunduğu ve YORDAM kütüphane otomasyon sistemini kullanan kütüphanelerin kataloglarını topluca ve tek arayüzden tarama olanağı sağlayan bir hizmettir.)