0850 622 67 00

Başvuru - Kayıt - Kabul

Değerli adaylar, programlarımıza aşağıda detayları verildiği üzere, sınavsız geçiş, merkezi yerleştirme, ek kontenjan ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırabilirsiniz.

Sınavsız Geçiş
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş maddesinde açıklanan esaslara göre; meslek yüksekokulu önlisans programlarına başvuran adaylar sınavsız yerleşebilirler. Bunların dışındaki tüm yükseköğretim ve üniversite programlarını kazanmak isteyen adaylar YGS ‘ye girmek zorundadırlar.

Merkezi Yerleştirme
ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonucunda Gelişim Meslek Yüksekokulu’ nun ya da Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonucunda Gelişim Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

Ek Kontenjan
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonrasında, yüksek öğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara, (AÖF'nin kontenjansız  programları dışında) ÖSYM tarafından herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olan adaylardan okulumuza başvurmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihlerde yapacakları tercihlerde Gelişim Üniversitesi’ ne yer vermeleri gerekmektedir. ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.

Yatay Geçiş
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’na yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Diğer Meslek Yüksekokullarından okulumuza yapılacak yatay geçiş ve kabul işlemleri “Meslek Yüksekokul Kurulu” kararı ile yapılır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ ne yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Diğer Üniversitelerden okulumuza yapılacak yatay geçiş ve kabul işlemleri “Gelişim Üniversitesi Kurulu” kararı ile yapılır.