0850 622 67 00

Bölümler Arası Geçiş

Meslek Yüksekokul içerisinde bir programdan diğer bir programa geçiş "Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çiftanadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" hükümleri ve Meslek YüksekokulYönetim Kurulu'nun belirlediği bölümler arası geçiş esaslarıçerçevesinde yapılır.