0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği Politikaları

Amaç: İGÜ’de yerine getirilen eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri sırasında evrensel bilim, araştırma ve yayın etiği kurallarına olan bağlılığın açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi  ve tüm paydaşlarımıza duyurulmasıdır.

İlke: İGÜ evrensel insan haklarına, demokrasinin ilkelerine, düşünce fikir ve ifade özgürlüğüne, üniversite, bilim ve bilim insanı özgürlüğüne koşulsuz şartsız inanan ve bu ilkeleri destekleyen bir yükseköğretim kuruluşudur. 

İGÜ bünyesinde yürütülen eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri sırasında evrensel bilim, araştırma ve yayın ilkeleri; YÖK disiplin ve etik kuralları; bu ilke ve kurallara göre çıkartılmış olan İGÜ disiplin ve etik mevzuatında ifadesini bulan kural, kaide, ilke ve prensiplerin lafzına ve ruhuna aykırı yöntem, deney, usül, teknik, davranış, tutum, yayın, proje, sınav ve diğer tür faaliyetler gerçekleştirilemez ve desteklenemez. Bilim, araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler ilgili mevzuat hükümlerine göre idari ve/veya cezai işleme tabi tutulur.