0850 622 67 00

Staj Belgeleri

STAJ BELGELERİNİ TESLİM EDERKEN UYULACAK ESASLAR

 
1. STAJ FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA ve ÜÇ NÜSHA OLARAK DOLDURULACAKTIR.

2. ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILACAK  ÜÇ NÜSHA FORMDA MUTLAKA BÖLÜM VEYA PROGRAM  BAŞKANININ ISLAK İMZASI BULUNMALIDIR.

3. FORMLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLİRKEN BİR ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ FORMA EKLENMELİDİR.

4. FORMLARIN STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ YEDİ GÜN ÖNCE ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILMASI ZORUNLUDUR.  

5. FORMLARINI ZAMANINDA ONAYLATMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ GİRİŞLERİ YAPILMAYACAKTIR.

 

NOT: a) Şehir dışındaki staj yerlerine gönderilecek formlarda mutlaka Dekan veya Müdür’ün ıslak imzası bulunmalıdır. Fotokopi gönderilemez.

b) Staj tarih aralığı belirlenirken dini bayram günleri dahil olmak üzere tüm resmi tatil günleri staj süresine dahil edilmemelidir. Aksi halde imzalar tamamlanmış olsa dahi staj formu kabul edilmeyecek ve yeniden işlem yapılması istenecektir.

c) Staj formlarının yetkili kişilerce onaylanması ve atılan imzalarda varsa kaşe, yoksa unvan,  ad ve soyadın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  
 

 
 
STAJ FORMLARI
 
 
 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

• Mesleki Uygulama Formu

• Zorunlu Yaz Staj Formu 

 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu

• Zorunlu Yaz Staj Formu

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu

• Zorunlu Yaz Staj Formu

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu

• Zorunlu Yaz Staj Formu

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mesleki Uygulama Formu

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi – Güzel Sanatlar Fakültesi

Zorunlu Yaz Staj Formu

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

• Mesleki UYgulama Formu