0850 622 67 00

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Türk liselerine denk bir okuldan mezun veya lise son sınıfta olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları gereği

Başvuracak Adaylardan,

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1)    Yabancı uyruklu olanların,

2)    Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)    Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, Başvuruları kabul edilecek,

Adaylardan;

1)    T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2)    K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4)    Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5)    Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

Başvuruları kabul edilmeyecektir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisans  Kontenjanları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ön Lisans  Kontenjanları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Yetenek Kontenjanları

GEREKLİ BELGELER

 

1.                  Başvuru Formu internetten doldurulup çıktı alınacaktır.

2.                  Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (YÖS, SAT, GCE vb.) aslı veya onaylı kopyası.

3.                  Lise Diploması: Lise mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi (Türkçe veya İngilizce) Diplomanın aslı ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek 'Denklik Belgesi', başvurusu kabul edilenlerden kayıt esnasında istenecektir.

4.                  Not Dökümü (transkript) : Başvuran öğrencinin lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış orijinal resmi belge, (kapalı zarf içinde). Belge, İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte verilecektir.

5.                  Pasaport Fotokopisi :Türkçe veya İngilizce tercüme edilmiş onaylı örneği.

6.                  İki (2) Adet Fotoğraf: Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Arkasına öğrenci adı, soyadı tükenmez kalem ile yazılmalıdır.)

 

BAŞVURU TARİHİ ve YERİ

Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 18 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese posta ile veya şahsen yapılacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Cihangir mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 422 70 00 Faks: 0212 422 74 01

E-posta: bilgi@gelisim.edu.tr

İnternet Adresi : www.gelisim.edu.tr

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, postadaki gecikme veya kaybolmalardan sorumlu değildir.

 

DEĞERLENDİRME

Gerekli başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yönlendirilerek, ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitenin yetkisindedir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler her akademik yıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde eğitim-öğretim ücretlerini yatırıp kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Aksi takdirde öğrenci kayıtları askıya alınır.

Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek ayrıca internet sayfasında da duyurulacaktır.

EĞİTİM DİLİ

Üniversitede eğitim dili bölümlere göre Türkçe, %30 İngilizce ve %100 İngilizcedir. Eğitim diline göre bölümler için tıklayınız.

%30 ve %100 İngilizce bölümler için öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL,IELTS, ESOL, (FCE) CAE, CPE sınavlarının birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler.

Üniversiteye başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından Türkçe yeterlilik sınavı yapılır. Öğrencilerden Türkçe düzeyi "A" ve "B" olan öğrenciler yerleştirildikleri bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan ancak, Önlisans/Lisans/Lisansüstü eğitimlerine başlaması uygun bulunan öğrencilere eğitimlerine paralel olarak tarafından Türkçe dersleri verilir.

Not: TOEFL ve IELTS sınav sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 14.02.2014 tarihli aşağıdaki Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri kullanılacaktır.

ÖZEL KOŞUL İSTEYEN BÖLÜMLER;

1 ) SHMYO İLK VE ACİL YARDIM Programına alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Devlet Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda  (heyet raporunda) belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

2 ) SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

3 ) HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) ve SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü Üniversite/Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu (heyet raporu) almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

4 ) UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü Üniversite/Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu (heyet raporu) almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

 

Yükseköğretim Kurumunca Onaylanan Üniversitemizce Tanınan Sınavlar;

 

ÜNİVERSİTE

SINAV ADI

AÇIKLAMA

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SAT

 EN AZ 1000 / 1600

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

GCE SINAVI

EN AZ BİRİ BAŞVURULAN PROGRAMLA İLGİLİ OLMAK ÜZERE EN AZ 2 KONUDA A SEVİYESİ PUAN                                                                                                   

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LÜBNAN’DA YAPILAN BAKALORYA SINAVI                  

 DİPLOMA NOTU EN AZ 60/100

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BAKALORYA

DİPLOMA NOTU EN AZ 20

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÇİN HALK CUMHURİYET’NDE YAPILAN ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDAN (GAOKAO)

 750 ÜZERİNDEN EN AZ 400,

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SURİYE’DE YAPILAN AL-SHAHADA-AL THANAWİYYA (BACCALAUREATE) SINAVINDAN 240 ÜZERİNDEN

120

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 İRAN’DA LİSE DİPLOMA NOTU (DİPLOME DEBİRESTAN) VE PİŞDANEŞGAHİ BİTİRME    NOTU

ORTALAMASI EN AZ 15/20

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE TESTİ

120 ÜZERİNDEN EN AZ 70,

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 TAWJİHİ SINAVI

 EN AZ 60 / 100

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSAL SINAVLAR

60/100

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ORTAÖĞRETİM NOT ORTALAMASI

60/100

 

Bu sınav sonuçlarından “herhangi birisi” başvurmak için yeterlidir. Ancak birden fazla sınav sonucu varsa, hepsini sunmak da mümkündür.

Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 AKADEMİK YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Günler

İşlem

19 Haziran 2017

18 Ağustos2017

Pazartesi

Cuma

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Süreci

17 Temmuz 2017

 

Pazartesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) (İl Dışındaki Öğrenciler İçin)

14 Ağustos 2017

 

Pazartesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

21 Ağustos 2017

 

Pazartesi

Sonuçların İlan Edilmesi

21 Ağustos 2017

25 Ağustos 2017

Pazartesi

Cuma

Kesin Kayıtlar