0850 622 67 00

Yönetim

Başkan :   

   Abdülkadir GAYRETLİ

Rektör :   

   Prof. Dr. Burhan AYKAÇ

Rektör Yrd. :   

   Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU

Rektör Yrd. :   

   Prof. Dr. Hasan YETİM

Rektör Yrd. :   

   Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

Genel Sekreter:   

   Yrd.Doç.Dr.Serdar ÇÖP

Dekan V. (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)   

   Prof. Dr. Mustafa BAYRAM

Dekan (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)   

  Prof.Dr. İzzet GÜMÜŞ

Dekan V. (Güzel Sanatlar Fakültesi)   

   Prof.Dr.Durdu Kamuran GÜÇLÜ

Enstitü Müdürü (Sosyal Bilimler Enstitüsü)   

   Prof.Dr. İzzet GÜMÜŞ

Yüksekokulu Müdürü (Sağlık Bilimleri)   

   Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yüksel BARUT

Yüksekokulu Müdürü (Uygulamalı Bilimler)   

   Doç. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN

Yüksekokulu Müdürü (Beden Eğitimi ve Spor)   

   Prof. Dr. Mehmet KUTLU

Yüksekokulu Müdürü (Meslek Yüksekokulu)   

   Yrd.Doç.Dr.Kemal ERKİŞİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

   Prof.Dr.Mustafa NİZAMLIOĞLU

Enstitü Müdürü  (Fen Bilimler Enstitüsü)      Prof.Dr.Nuri KURUOĞLU
Enstitü Müdürü  (Sağlık Bilimler Enstitüsü)     Prof.Dr.Hasan YETİM