18.09.2019 tarihinde yapılan Sinema ve Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Sınavının İptali Hk.

27.08.2019 Tarih ve 30871 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İGÜ Öğretim Elemanı Alım İlanı’nın (Araştırma Görevlisi) 18.09.2019 tarihinde yapılan Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi sınavları teknik aksaklıklardan dolayı iptal edilmiştir.