EN
EN

“Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet” Konferansı Yapıldı

“Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma Ve İnternet” Konferansı Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Köten tarafından koordine edilen “Sosyal Dışlanma ve Sosyal Dahil Etmede İnternet Kullanımının Etkileri” adlı bilimsel araştırma projesi tamamlandı. Araştırmanın sonuçları 30 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi GSF Konferans Salonu’nda araştırmayı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Esra Köten ve Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. “Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet” başlıklı konferansa Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkililerinden, engelli dernekleri ve belediye temsilcilerinden, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan geniş bir topluluk izleyici olarak katıldı.

İnternet kullanımının dezavantajlı bir grup olarak bedensel engellilerin sosyal dahil edilmesi için ne derece etkin bir araç olduğunun, hatta amacının tersine sosyal dışlanmayı farklı formlarda yeniden üreten bir işlev taşıyıp taşımadığının sorgulandığı araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı konferans iki bölümde gerçekleşti.  

Konferansın ilk bölümünde Yrd. Doç. Dr. Esra Köten çalışmanın genel amacı ve yöntemi hakkında bilgi verdikten sonra araştırmanın nitel kısmında elde edilen bulguları özetledi. Köten, 8 ilde 14-29 yaş arası 31 gençle yapılan derinlemesine görüşmelerin internetin sosyal sermayenin zenginleşmesine kayda değer bir katkısı olmadığını gösterdiğini belirtti. Engelsiz bireylerin norm kabul edildiği bir anlayışla tasarlanan kent yaşamının engelli bireyleri eğitim, çalışma ve sosyal yaşamdan dışladığını, onları internet üzerinde sosyal ağlara yönelttiğini kaydeden Köten, sosyal ağlardaki arkadaş sayısının niceliksel artışının da kurulan ilişkilerin niteliğini artırmadığının altını çizdi. Köten eğitim düzeyinin göreli olarak artması, ailenin kontrol ve baskısının azalması ve ev dışında geçirilen zamanın daha fazla olması ile, bedensel engelli gençlerin sanal dünyada tanımadıkları kişilerle daha fazla iletişime geçmelerinde artış olduğuna, ancak çevresel engeller ve engellilere karşı toplumsal önyargılardan duyulan kaygılar nedeniyle bedensel engelli gençlerin sanal ilişkilerini gerçek ilişkilere dönüştür(e)mediklerine dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan ise araştırmanın nicel kısmıyla ilgili ulaştıkları sonuçları paylaştı. Erdoğan Türkiye çapında internet aracılığıyla 408 bedensel engelli gençle gerçekleşen nicel çalışmanın bedensel engelli gençlerin interneti bir tercihten çok evden çıkamamaktan kaynaklanan bir zorunluğa bağlı olarak sıklıkla kullandıklarını gösterdiğini belirtti. Örgün öğretimde eğitim düzeyinin göreli olarak artması, protez ya da akülü tekerlekli sandalye gibi dış dünyada ulaşımı kolaylaştırılan araçların kullanılması, çalışma hayatının içinde yer alınması, ev dışında geçirilen zamanın ve evden çıkma sıklığının artması gibi faktörlerin bedensel engelli gençlerin sosyal dışlanma düzeylerini azalttığına dikkat çeken Erdoğan, toplumsal yaşama katılım arttıkça internet kullanımının azaldığını, sosyal ağlardaki arkadaşları gerçek hayatta tanıma oranlarının da yükseldiğini söyledi.

Araştırmacılar gerçek dünyadaki engeller azaltılmadıkça/kaldırılmadıkça bedensel engelli gençlerin sanal ve gerçek dünyada tam anlamıyla toplumsallaşmalarının, toplumla bütünleşmelerinin ve sosyal dahil edilmelerinin mümkün olamayacağına dikkat çektiler.

Haberler Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi