EN
EN

2015-2016 Bahar Dönemi Erken Kayıtları Başlamıştır.

2015-2016 Bahar Dönemi Erken Kayıtları Başlamıştır.

LİSANSÜSTÜ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

T.C

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2015 – 2016 BAHAR DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

a.   DOKTORA PROGRAMLARI

·           İnşaat Mühendisliği

b.  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·           İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

·           Mekatronik Mühendisliği (Tezli)

·           İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli/Tezsiz)

 

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 1 Aralık 2015 – 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

* Programlar 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

 


 


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU

PROGRAM ADI

TEZLİ KONT.

TEZSİZ KONT.

YATAY GEÇİŞ

ÖZEL ÖĞRENCİ

YABANCI UYRUKLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Y.L.

20

50

10

10

5

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ Y.L.

20

-

10

3

5

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y.L.

-

50

30

10

5

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA

10

5

5

3

 

 


 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (2012 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal ve Sağlık Bilimler Enstitülerinde EA-SÖZEL puan türünden en az 55, Fen Bilimleri Enstitüsünde EA-SAY puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

 

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal ve Sağlık Bilimler Enstitülerinde EA-SÖZEL puan türünden en az 55, Fen Bilimleri Enstitüsünde EA-SAY puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   İkametgah Belgesi,

7.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

8.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

9.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

10.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

11.   Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

       EVRAK TESLİM FORMU

       KAYIT FORMU

       ÖZGEÇMİŞ

12.   ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

E.    LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİMLER

a.    Yüksek Lisans programları için;

·      Ales 70 puan ve üzeri: %30 (Klinik Psikoloji Programında Ales indirimi uygulanmamaktadır.)

·      Kamu çalışanı (Meslek Kuruluşları):

 

o  Fen Bilimleri Enstitüsü için: %30

 

·      İGÜ Önlisans Mezunu (Lisans eğitimini başka üniversitede tamamlamış olanlar): %20

·      İGÜ Lisans Mezunu: %50

·      İGÜ Önlisans + Lisans Mezunu: %50

·      İGÜ Personeli (Tam Zamanlılar): %50

·      İGÜ Personel Eşi veya Çocuğu: %25

 

b.    Doktora Programları için;

·      Kamu Personeli için: %10

·      İGÜ Lisans Mezunu: %25

·      İGÜ Yüksek Lisans Mezunu: % 20

·      İGÜ Lisans + Yüksek Lisans Mezunu: %30

·      İGÜ Personeli (Tam Zamanlılar): % 35

·      İGÜ Personel Eşi veya Çocuğu: % 25

·      ALES 70-79 Puan arası: %15

·      ALES 80-89 Puan arası: %20

·      ALES 90-100 Puan arası: %30

 

 

*İndirim oranlarına sbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Not: Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır. Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

E.5 Yan yol No:259

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 06 70 / 156-162-163-164

GSM:0531 384 25 22

E-Posta: fbe@gelisim.edu.tr

https://www.gelisim.edu.tr

Haberler Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi