Bakü-Tiflis-Kars Demiryollarına Ermenistan’ın bakışını değerlendirdi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Keisuke Wakizaka, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı. Wakizaka, sempozyumda “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Ermenistan ve Cavahetya Ermenilerine Muhtemel Etkileri” başlıklı bir bildiri sundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryollarına Ermenistan’ın bakışını değerlendirdi

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde akademisyenliğe başlayan ve kendisini Türkiye sevdalısı olarak adlandıran Keisuke Wakizaka,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’na, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Ermenistan ve Cavahetya Ermenilerine Muhtemel Etkileri” başlıklı birldirisi ile katıldı. Wakizaka bildirisinde, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları hakkındaki bilgilerin dışında Ermenistan’ın bu demiryoluna bakışının 2018 yılından sonra nasıl değiştiği ve demiryolunun Cavahetya Bölgesi’ndeki Ermenilere olması mümkün etkilerinden bahsetti.

Ermenistan’ın bu demiryoluna Robert Koçaryan-Serj Sarkisyan döneminde tehdit olarak baktığını belirten Wakizaka, “Ancak 2018 yılında iktidara gelen Nikol Paşinyan ise bu demiryolunun Cavahetya bölgesinden geçtiğine dikkat ederek, ekonomik zorluktan kurtulmak için Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine dâhil olarak Cavahetya’nın kalkınmasında yer almayı ve bu demiryolu üzerindeki ticaretten faydalanmayı planlamaya başlamıştır. Bunun arkasında Batı ülkelerinin Gürcistan üzerinde yoğunlaşmasından dolayı Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının daha zor duruma düşmesi var. Böylece Ermenistan Cavahetya bölgesi üzerinde kendi nüfuzunu artırarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinden faydalanmaya yönelmiştir. Durum böyle olunca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu bir siyasi sahaya çevrilmiş hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Wakizaka konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Cavahetya Ermenilerinin açısından ise, geçmişte Cavahetya zor ekonomik durumda olup oradaki Ermeniler Gürcistan’ın siyasal-ekonomik hayatından dışlanıyordu. Bu açıdan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Cavahetya’nın ekonomik kalkınmasına daha çok fırsatları yaratacak ve Cavahetya üzerindeki hem Gürcistan’ın, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın kontrolünü artıracaktır. Böylece Cavahetya Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ekonomik bölgesine entegre olacak ve Cavahetya Ermenilerinin Tiflis’e gitmesinin daha da kolaylaşmasıyla onların Gürcistan’ın siyasi ve ekonomik hayatına entegrasyonuna da katkı sağlaması beklenmektedir. Sonuç olarak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi son zamanlarda Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den başka Ermenistan da kendi menfaati açısından ilgilenmeye başlamış ve bu demiryolu Cavahetya’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktan başka onların Gürcistan’ın siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatına entegrasyonunu hızlandıracaktır.”

Düzenlenme Tarihi: 02.10.2019