EN
EN

Dünyada ve Türkiye’de Kadın Politikaları ve Şiddet Olgusu Paneli

Dünyada ve Türkiye’de Kadın Politikaları ve Şiddet Olgusu Paneli

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 9 Ocak 2014 tarihinde, ‘Dünyada ve Türkiye’de Kadın Politikaları ve Şiddet Olgusu’ konulu panele ev sahipliği yapmıştır. Panele Prof. Dr. Nevin Yurdsever Ateş, Doç. Dr. Serpil Çakır ve O. Meriç Eyüboğlu konuşmacı olarak katılmıştır.  Oturumun başkanlığını, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Ateş Ayvaz yapmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de kadınların siyasal hayata dâhil olma ve vatandaşlık statüsü kazanma süreçlerine değinen Doç. Dr. Serpil Çakır, hayatın tüm alanları ile ilgili bir politika belirleme aracı olan devletin cinsiyet rejiminden bahsetmiştir. Kadın ve erkeklerin rol, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin devlet tarafından belirlendiğini vurgulayan Çakır, devletin belirlediği kadın rolü çerçevesinde kadınların toplumun biyolojik, kültürel ve ideolojik üretiminden sorumlu kılınan varlıklar olduğuna değinmiştir. Ulus-devletleri; erkek ağırlıklı ve erkeği merkeze koyan kurumları, süreçleri ve eylemleri içeren cinsiyetçi projeler olarak nitelendiren Çakır, bu bağlamda yurttaşlık kavramının dışlayıcı eğilimlerinden bahsetmiştir.

Prof. Dr. Nevin Yurdsever Ateş, kadın meselesini, Osmanlı dönemi modernleşmesinden itibaren modernleşme ile geleneksellik arasında sıkışmış en önemli meselelerden birisi olarak nitelendirmiştir. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve güç dengesinin oluşamadığından bahseden Ateş, kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinden birisinin bu eşitsizlik olduğunu belirtmiştir. Sadece Türkiye’de değil en gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetin yaşandığını belirten Ateş, kadına yönelik şiddetin özünün bu anlamda değişmediğinin altını çizmiştir.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili olay ve dava örnekleri üzerinden açıklamalar yapan O. Meriç Eyüboğlu,  toplumun tümüne sirayet etmiş olan cinsiyetçiliğin mahkemeler ve adli tıp gibi kurumlarda ve genel olarak yargılamanın kendisine ve devlet işleyişine de yansıdığını ifade etmiştir. Devlet koruması altına alındığı halde korunamayan ve cinayete kurban giden kadınlara dikkat çeken Eyüboğlu, sanıkların aldığı haksız tahrik indirimlerinin Türkiye’nin dış itibarını zedelediğine de değinmiştir.

Katılımcıların konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçilmiş ve katılımcılar tarafından, dinleyicilerin sorularına cevap verilmiştir. Panelin sonunda, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca tarafından, konuşmacılara katılımları ve bilgilendirmeleri için teşekkür etmek adına plaket takdim edilmiştir. 

Haberler Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi