İGÜ'ye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Tanınan Okul Sertifikasyonu

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa’dan akredite ettiği 53 programı ile Türkiye’de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversitesi olma ünvanını elinde bulundururken bir başarıya daha imza attı.

Gelisim University Okul Onay Sertifikası

Yükseköğretim alanında başarılarına bir yenisi daha ekleyen İGÜ, Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, tanınan okul sertifikası aldı.

TANINAN OKUL SERTİFİKASI NE DEMEK?

YÖK ve SHGM'nin 2017 Kasım ayı içinde işbirliği çerçevesinde "Hava Aracı Bakım Teknisyeni" yetiştiren Yüksek Öğretim kurumlarından "Tanınan Okul" şartı aranmasına karar verilmiştir. 2018 Yaz dönemi itibarı ile Türkiye'de son derece sınırlı sayıda Yüksek Öğrenim Kurumu "Tanınan Okul" sertifikasına sahip olmuştur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans programları düzeyinde "Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü" ve önlisans düzeyinde de "Uçak Teknolojisi Programı" kapsamında "Tanınan Okul" olarak sertifikasyon almıştır.

İMTİYAZLARLA MEZUN OLUNUYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nde uçak bakım faaliyetlerinde yetkili ve lisanslı teknisyen olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanmış olan ve Avrupa Sivil Havacılık Birliği (EASA) tarafından yayımlanmış belgelerle uyumlu yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde eğitim görmek, sınavlarda başarılı olmak ve gereken düzeyde çalışma deneyimine sahip olmak gerekmektedir.

Bu bağlamda bir hava aracı bakım kuruluşunda yardımcı teknisyen olarak çalışmaya başlayan birisinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

1. Beş yıl ilgili alanda çalışma deneyimi,
2.Önceden belirlenmiş işlemleri yetkili ve lisanslı teknisyen gözetiminde gerçekleştirme bunları Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri'ne işleme,
3.İlgili alanda SHGM'nin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan modül sınavlarında başarılı olma.

Hava aracı bakım teknisyenliğinde yükseköğrenim görmüş olan uzmanların öğrenimleri süresince çalışma deneyimi konusunda kısıtlı olmaları nedeniyle mağdur olmamaları ve gördükleri öğrenimin SHGM'nin istediği Kalite yönetimi ve güvencesi sistemlerine sahip olabilmesi için SHGM "Tanınan Okul" adı verilen bir sertifikasyon gerçekleştirmiştir. Bu sertifikasyona sahip olan okullardan mezun olanlar için aşağıdaki imtiyazlar söz konusu olmaktadır:

1. Beş yıl çalışma deneyimi üç yıla inmektedir. Bu da iki yıllık bir kazanım sağlamaktadır.
2. Öğrenimleri süresince öğrenciler "Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri" içindeki işlemleri yapmakta ve defterlerine işlemektedir.
3. Tanınan Okul tarafından düzenlenen "Modül Muafiyet Sınavları" içinde başarılı olurlar ise "Modül Muafiyeti" imtiyazına sahip olmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü’nde okuyup başarı ile bitiren öğrenciler yukarıda belirtilen imtiyazlara sahip olarak mezun olacaklardır.

Düzenlenme Tarihi: 06.08.2018