EN
EN

İş ve akademik yaşam bu kitapta anlatıldı

Prof. Dr. Kenan Özden’in iş ve akademik yaşamındaki deneyimleri, birikimleri ve araştırmaları çerçevesinde hazırladığı ‘Toplam Kriz Yönetimi-İşletme ve Bölüm Strateji ve Politikalarıyla Bütünsel Yaklaşım’ adlı kitap genişletilmiş 3’üncü baskısını yaptı.

İş ve akademik yaşam bu kitapta anlatıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Kenan Özden, kitabı iki temel amaca yönelik olarak hazırladığını belirtti. Prof. Dr. Kenan Özden, “İşletme ve kurumlar, krizlerle en etkin biçimde baş etmek ve krizleri olabildiğince az hasarla atlatmak durumunda olmalıdırlar. Dünyayı en uzun süre etkileyen koronavirüs küresel salgını, tüm kamu kuruluşlarını, işletmeleri ve hane halklarını hazırlıksız olarak yakalamış, büyük kayıp ve acılara yol açarak bu gerçeği bir kez daha yüzümüze vurmuştur” ifadelerini kullandı.

“YARDIMCI DERS KİTABI OLANAĞINI SUNMAYI AMAÇLIYOR”

Prof. Dr. Kenan Özden, kitapla ilgili şunları söyledi:

“Kitapta ilk amaç, devlet, kamu kuruluşları, belediyeler ve her türlü işletme ve örgütlerin yöneticilerine krize yönelik olarak organizasyon bütünü ve bölümleri bakımından yararlanacakları ve uygulayacakları model, stratejiler, politikalar ve önlemler konusunda bir başvuru kılavuzu ve elkitabı sağlamak. İkinci amaç üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, iletişim, siyasal bilimler ve başta endüstri mühendisliği bölümleri olmak üzere mühendislik bilimleri fakülteleri öğrencilerine;  çalışma yaşamlarında küresel, ülkesel ya da örgütsel etkenlerle birçok kez karşılaşacakları ve örgütsel ya da bireysel anlamda etkilenecekleri krizlerin, öncesinde, kriz sürecinde ve sonrasında etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesiyle ilgili bilgileri, model ve yaklaşımları akademik anlamda öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağını sunmak.”

Kitabın bilimsel, örgütlü ve sistemli bir bakış açısıyla getirdiği yeni bütüncü ve özgün yaklaşımın krizlerle baş etme konusunda yöneticilere çok yararlı olacağını anlatan Prof. Dr. Kenan Özden, “Geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimizin kitabı okuyarak özümsemeleri durumunda krizlere karşı birer kale olarak ekonomi ve kurumlarda yerlerini alacaklarını umarak yararlı olmasını diliyorum” dedi.
Kitapta yer alan bölümler ise şu şekilde:

“Kriz Kavramı, Krize Yol Açan Etmenler ve Kriz Süreci / Sürdürülebilir Performans ve Verimlilik / Genel Olarak Kriz Yönetimi / Toplam Kriz Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Finansal Yönetim / Toplam Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Satış Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Üretim ve İşlemler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi / Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili İmalat Firmalarında Bir Alan Araştırması /  Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması /  Bişkek’teki KOBİ’lerde Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Halkla İlişkiler Fonksiyonlarının Yeri ve Önemi /  Küresel Krizin Girişimciliğe Etkileri: Bişkek ve Ankara'da Faaliyet Gösteren KOBİ'ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma /  Kırgızistan’da Yaşanan “Mart 2005 Halk Devrimi” ve Krizde İki Türk Firması Örneği. EKLER: Stratejik Finansal Analiz Planlaması / Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği.”

Eklenme Tarihi:22.09.2021
Haberler Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi