EN
EN

Pandemide kadınlar akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı

COVID-19 pandemisinin sosyal bilimler üzerindeki etkisi değerlendirildi. Konuyu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, “Ev işçiliği, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve karantinadaki değişimler kadın öğretim üyelerinin ruh sağlığı ihtiyaçlarını artırdı ve akademik çalışmalar yapmak için ayrılan süreyi azalttı” diye konuştu.

Pandemide kadınlar akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı

COVID-19'un araştırmacıların faaliyetleri üzerindeki etkileri üzerine 2021-2022 yılları arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yapılan başvurular incelendiğinde yapılan değerlendirmeye göre Covid-19 pandemi döneminin etkisi olduğu gözlemlendi.

COVID-19 pandemisinin sosyal bilimler üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ifade eden, Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, “Sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların yürütülmesi ve bu alandaki bilim insanlarının çalışmalarını pandemi dönemine uyarlamaya teşvik etti. Pandemi politikaları, yerel uygulamaları, aile içi ilişkileri, öğrenci sorunlarını, eğitimi, iş ve işçi sorunlarını, tüketimi etkileyerek birçok alana yeni bir pencere açtı. Gelişen bu yeni sorunlara ve bunların çözümlerine yönelik bir arayışa giren araştırmacıların pandeminin getirdiği sosyal müdahale, sosyal mesafe, kısıtlamalar gibi tedbirler kapsamında zaman zaman olumsuzluklar da yaşayarak bir çıkmaza girdikleri oldu” dedi.

“ARAŞTIRMALARIN HANGİ SORUN ALANLARINA ODAKLANDIĞI GÖRÜLDÜ”

Demydova konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sorunun cevabını almak için İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yapılan başvurular ele alındı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergi olması sebebiyle geniş ve güvenilir veriler sağlamaktadır. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmakta ve dergiye felsefe, halkla ilişkiler, idari bilimler, iktisat, iletişim bilimleri, istatistik, işletme, lojistik, psikoloji, siyasal bilimler ve sosyoloji konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. Derginin bu geniş alanı virüsün ve dolayısıyla pandeminin etkisini anlamamız açısından büyük bir fırsat tanıdı. Dergi, Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kere yayınlanmakta ve pandemi dönemine denk gelen Nisan-Ekim 2021 ve Nisan 2022 arasındaki başvurular ele alınarak araştırmaların hangi sorun alanlarına odaklandığını gösterdi.”

Pandeminin birçok alanı etkilediği gibi araştırmaları da etkilediğini belirten Dr. Demydova, “Ek olarak, ev işçiliği, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve karantinadaki değişimler kadın öğretim üyelerinin ruh sağlığı ihtiyaçlarını artırdı ve akademik çalışmaları yapmak için ayrılan süreyi azalttı” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKİYOR”

İGÜSBD dergisine gelen makale başvurularında ağırlıklı olarak ekonomi alanında yapılan araştırmaların dikkat çektiğini söyleyen Dr. Demydova, “Bu durum pandeminin beraberinde getirdiği izolasyonlar ile birlikte ekonomik hareketliliğin azalması durumunun görünürlüğü ile değerlendirilebilir. Yine başka bir örnekte sosyal medya paylaşımlarındaki içerik verilerine yer verildiği görüldü. Bir başka örnek ise pandeminin aile içi ilişkilere etkisini inceleyen araştırmalardır. Bu araştırmalar ile pandeminin bu ilişkileri nasıl etkilediği sorusuna cevaplar arandı. Böylece Türkiye’deki mevcut durumu ortaya koymaya çalıştığımız İGÜSBD örneğinde pandeminin sosyal yaşam, tüketim, normelleşme, nefret söylemi, iş yaşamı, riskler, eğitim ve politikalar alanında mikrodan makroya birçok düzlemde araştırmalara yeni ufuklar açarak gelecek çalışmalar için temel oluşturduğu anlaşıldı” dedi.

Eklenme Tarihi:26.11.2021
Haberler Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi