İGÜ Hakkında

2008 yılında, 'İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu' adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunan “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı”, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nca 14 Haziran 2008 tarihinde kurduğu Meslek Yüksekokulu ile eğitim – öğretim hayatına başladı.

17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu ile “dünya üniversitesi” olmak adına atılan adımla, İstanbul Gelişim Üniversitesi kuruldu. Dünya’da söz sahibi olan bir üniversite olma hedefi ile atılan sağlam adımlarla her yıl büyüyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerinden biridir.

2017 – 2019 eğitim / öğretim yılında yapılan akreditasyon atılımı ile 40 Bölümü ve 54 Programı, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip tek yükseköğretim kurumu olma unvanına sahiptir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilen tek yüksekokuluna sahip İGÜ’nün Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun 13 programı AHPGS’den koşulsuz olarak akredite edilmiştir. İGÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Pearson tarafından akredite edilmesiyle de Türk yükseköğretiminde ilklerin üniversitesi olma yolunda attığı başarılı adımları devam ettiriyor.

Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün 23 bin 700 ulusal ve uluslararası öğrencisine; 3 fakülte, 4 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü kapsamında 78 lisans, 63 ön lisans gündüz programı, 37 ön lisans gece programı 22 tezli / 19 tezsiz lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

Türkiye’nin ve Dünya’nın finans / ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 17 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 78 öğrenci kulübü de bulunuyor. Üniversitemizin hızla büyüyen ve gelişen dinamik yapısı içerisinde siz dış paydaşlarımız ile birlikte yapacağımız işbirlikleri bizleri mutlu edecektir.