Misyon ve Vizyon

Vizyon

Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak.
 
Misyon
 
Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,
Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan,
Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların,
İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan,
İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKASI
 
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
  • Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamak,
  • Paydaşlarla yönetişim anlayışını benimsemek,
  • Topluma hizmet faaliyetlerini etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunmak,
  • Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini her alanda uygulamak,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, yaşantımıza son 20 yılda girmiş olan bir kavram. Küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma, kullandığımız enerji kaynaklarının, bitki ve hayvan türlerinin tükeniyor olması gibi sorunlar karşısında artan bilinç, bizi bu noktaya getirdi.
 
Bu kavram bize diyor ki; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama fırsatlarını ellerinden almadan gider!” Yani üretim ve tüketim faaliyetlerimizin her aşamasında çevreyi temiz tutma ve kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanma konusunda sorumluluklarımız var.
 
Dünyada bununla ilgili çalışmalar hızla ilerlerken, ülkemizin bu konuda atması gereken epey adım bulunmakta. Bu adımların sağlıklı atılabilmesi için devletin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerin ve bireylerin iş birliğine ihtiyaç var.
 
İşte biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu öğrencilerimizin de katkılarıyla yerine getirmek, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun için “Sürdürülebilirliği” üniversitemizin ana teması olarak seçtik.
 
Başlangıç olarak da, bilinçlenmenin ve eğitimin gücüne inanarak tüm bölümlerimize zorunlu “Sürdürülebilirliğe Giriş” dersi koyduk. Hep birlikte önce bilinçlenecek, sonra da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.
 
Üniversite olarak bundan sonraki tüm faaliyet ve projelerimizde sürdürülebilirlik kavramının gerektirdiği şekilde hareket etmek konusunda yola çıktık. Siz öğrencilerimizin desteğiyle, daha güzel bir dünya yaratacağız, hep birlikte!