Rehberlik Hizmeti

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamları süresince bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Rehberlik Hizmetlerimiz, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda danışıp, destek alabilecekleri bir birimdir. 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin karşılaştıkları psikolojik, sosyal ve eğitsel sorunlarının çözümünde onlara psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütmektedir.
 
- Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin, üniversite yaşamına uyum sağlama sürecinde yaşanması muhtemel sorunlarda, öğrencinin çevreye, üniversiteye ve üniversitedeki işleyişle uyumunu sağlamaktadır.
 
- Öğrencilerin sorun alanlarını saptamak ve çözümü ile ilgili diğer birimlerle iş birliği yapmaktadır.
 
- Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmaktadır.
 
- Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler verme ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’ne yönlendirerek kariyer danışmanlığı ve desteği almalarını sağlamaktadır.
 
- Psikolojik ya da sosyal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yaparak; kendisini daha iyi tanımasına, önemli kararlar almasına çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır.
 
- Birime başvuran öğrencilere ve/veya iç ve dış paydaşlara yönelik bilgilendirici seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenleyerek eğitsel rehberlik yapmaktadır.
 

Psikolojik danışmanlık hizmeti almak için Psikolojik Danışmanlık Birimi personeli ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Ünal Erdem Elli
Klinik Psikolog

Psikolojik Danışmanlık Birimi

ueelli@gelisim.edu.tr

0212 422 70 00 Dahili: 374