Uluslararası Akreditasyon Belgeleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 57 programı; AQAS, AHPGS, PEARSON ve ABET gibi Alman, İngiliz ve ABD’li uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmeye uygun bulunmuştur. 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararası akreditasyon sertifikaları aşağıda yer almaktadır:
 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Güzel Sanatlar Fakültesi
 


Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 


Yabancı Diller Yüksekokulu