Uluslararası Akreditasyon Belgeleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 54 programı AQAS, AHPGS, PEARSON gibi Alman, İngiliz ve ABD’li uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmeye uygun bulunmuştur. Kalan bölümler için ABET tarafından değerlendirme süreci devam etmektedir.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesinin uluslararası akreditasyon sertifikaları aşağıda yer almaktadır:
 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Güzel Sanatlar Fakültesi
 


Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 


Yabancı Diller Yüksekokulu