EN
EN

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Faaliyetleri Kararları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi eğitim faaliyetleri kararları alınmıştır.

1. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve YÖK Başkanlığı kararları doğrultusunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitemizde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
2. Yüz yüze eğitim, harmanlanmış (hibrit) eğitim uygulamaları ile desteklenecektir. 
 
3. Bir kısım eğitim faaliyetleri tamamen yüz yüze, bir kısım eğitim faaliyetleri tamamen çevrim içi, bir kısım eğitim faaliyetleri ise harmanlanmış eğitim uygulamaları ile (hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yoluyla) yürütülecektir.
 
4. Hangi eğitim faaliyetlerinin yüz yüze, uzaktan veya harmanlanmış olarak yürütüleceği dekanlıklarımız ve müdürlüklerimizce her bir programın kendi şartlarına göre belirlenecek ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBIS) ekranlarında paylaşılacaktır. Genel kaide olarak tüm uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze ve çevrim içi olarak yürütülecek, öğrencilerimize mümkün olduğunca tercih hakkı sunulacaktır. 
 
5. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek eğitim faaliyetleri üniversitemiz bünyesinde aynı anda 10.000 öğrenciye canlı ders verebilme kapasitesi sunan uzaktan eğitim modülü  LMS üzerinden Perculus ve/veya Google Meet programları kullanılarak çevrim içi yürütülecektir. 
 
6. Öğrencilerimize bir programdaki mezuniyet için başarılması gerekli derslerin toplam AKTS kredisinin %40’ına kadarlık olan kısmını uzaktan öğretimle verilecek derslerden seçerek tamamlama imkânı verilecektir. Örneğin, 4 yıllık bir programda mezuniyet için gerekli 240 AKTS kredisinin %40’ına tekabül eden 96 AKTS krediye kadar olan kısmını öğrencilerimiz kendilerine sunulan çevrim içi derslerden 4 yıl boyunca seçerek tamamlayabileceklerdir. 
 
7. YÖK tarafından 03 Eylül 2021 tarihinde hazırlanan "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" bağlamında tüm derslerin sınavları yüz yüze yapılacaktır.
 
8. HES kodları öğrenci ve personel kimliklerine tanımlanacak, aşı durumu ve/veya 48 saati aşmamış negatif PCR testi sonuçları kampüs girişlerinde elektronik olarak kontrol edilecektir. Güvenli ve hijyen bir kampüs için öğrencilerin ve personelin hijyen kurallarına ve tedbirlerine uymaları için ayrıntılı kontroller yapılacaktır.
 
9. Tüm akademik personel haftada en az iki saat öğrenci görüşme gün ve saati ilan edecek ve kampüsteki odasında ilan edilen saatlerde bulunarak öğrencilerle yüz yüze veya çevrim içi görüşme yapacaktır.
 
10. Kütüphane, Erasmus Ofisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Kariyer Merkezi, Sağlık Kültür Spor (SKS), İşyeri Hekimliği, Öğrenci İşleri, Öğrenci Dekanlığı, Bilgi İşlem, BESYO, Teknoloji Transfer Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Uluslararası Öğrenci Ofisi ortak olarak belirlenecek gün ve saatlerde haftada en az iki saat çevrim içi danışmanlık yapacaklardır. 
 
11. Salgın süresince devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra il düzeyinde yerel idarenin aldığı kararlar da takip edilecek ve gerektiğinde yukarıda anılan uygulamalarda değişikliğe gidilebilecektir. 
 
Sağlıklı güzel bir dönem geçirmenizi dileriz.
İGÜ Rektörlüğü
 
Eklenme Tarihi : 8.09.2021;
Duyurular Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi