İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Gelişimi

Başarı, insan ve bilim odaklı olmak felsefesi ile Sayın Abdülkadir Gayretli öncülüğünde, 2008 yılında kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bugün Türkiye’de “Model Üniversite” olmak amacıyla gelişim adımlarına hızla devam ediyor.

Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ,

bugün 25 bine yakın ulusal ve uluslararası öğrencisine; 3 fakülte, 4 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü kapsamında 71 lisans, 57 önlisan gündüz programı, 38 önlisans gece programı 17 tezli / 15 tezsiz lisansüstü programı ve 4 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor.

Türkiye’nin ve Dünya’nın ihtiyacı olan her alanda “Gelişim” ilkesini benimseyen İGÜ,

bugüne kadar, sahip olduğu akreditasyonların ilke ve esaslarına uygun, lider vasfı ile yetişmiş 23 bine yakın mezun vermiştir. Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından 40 bölümü ve 54 programı edilen akredite edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programa sahip üniversitesi olma unvanının sahibidir.

100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

Türkiye’nin ve Dünya’nın finans, ve ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 18 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 78 öğrenci kulübü de bulunuyor.