İstanbul Gelişim Üniversitesi

Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşmanın Kapsamı Nedir?

Akademik bilgiyle beraber, kültürler arası etkileşimlerden edinilen kazanımlar, davranış biçimleri ve çok dilli olmak gibi unsurlar da iş hayatında rekabeti artırmaktadır. Buna ek olarak, üniversitelerin ve kurumların uluslararası iş birlikleri sayesinde uzmanlığın getirdiği know-how ile başarılı sonuçlar elde edildiğini söylemek mümkündür. Bilişim teknolojilerinin kullanım oranının artmasıyla, sınırlar ötesi bilgi alışverişi de kolaylaşmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı; bilginin, kültürlerin, fikirlerin ve teknolojinin sınırlarını aşarak dünyayla iç içe ve her zaman bağlantıda olma penceresinden bakarak güçlendireceğiz. Uluslararasılaşma kapsamında, temelde üniversitemizin öğrencileri ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımının, üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin verilerin ve uluslararası fonlarla desteklenen projelerin izlenmesi, değerlendirilebilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla iyileştirici, performans artırıcı faaliyetler ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Üniversitenin Dünya, Bölge ve Ulusal Sıralaması

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması’na göre (Impact Ranking) dünyada 1180 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçen yıl 24 olan başarı sıralamasını bu yıl 8 basamak artırarak 16’ncı sıraya yükseltti. Türkiye üniversiteleri arasında ise 1’inci sırada yer alarak geçen seneki başarısını korumaya devam etti.

İlgili Haber

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, dünya genelinde üniversitelerin çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikaları açısından değerlendirilmesine odaklanan önemli bir sıralamadır. Bu sıralama, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ve eğitim alanlarında üniversitelerin performansını ölçmeye çalışır. “GreenMetric 2022” sıralamasında ilk defa yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), “Enerji ve İklim Değişikliği” kategorisinde, Türkiye üniversiteleri arasında 37’nci sırada yer aldı. Çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı önemli çalışmalarla dikkat çeken İGÜ, başarısını bir kez daha kanıtladı.

İlgili Haber

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), sürdürülebilirlik ve kalkınma hedeflerine büyük önem veren önde gelen Türk üniversitelerinden biridir. Üniversite, eğitim, araştırma ve toplum hizmeti alanlarında sürdürülebilirlik politikalarını benimseyerek, hem öğrencilerine hem de çevresine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İGÜ'nün sürdürülebilirlik çalışmaları, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ve yeşil kampüs uygulamaları gibi alanlarda yapılan projelerle kendini göstermektedir. Üniversite, enerji verimliliğini artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere yatırım yapmaya özen göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu

İstanbul Gelişim Üniversitesi, “QS EECA 2021” sıralamasında ilk 300 üniversite arasına girdi. “Uluslararası Akademisyen” kategorisinde 58'inci sırada yer alan üniversite, “Makale Başına Atıf” kategorisinde ise ilk 100 üniversite arasında gösterildi. Uluslararası Akademisyen, Uluslararası Öğrenciler, Doktoralı Fakülte Personeli, Makale Başına Atıf ve Web Etkisi gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde elde ettiği başarıyla vakıf üniversiteleri arasında yükselişini devam ettiriyor.

İlgili Haber

Uluslararası akreditasyon, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesini uluslararası standartlara uygun olduğunu doğrulayan bir süreçtir. Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunan üniversitemizin toplam 65 programı AQAS, ABET, AHPGS ve PEARSON gibi uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi.

Akreditasyon Alan Bölümler

Multidisipliner çalışmaların yoğun olduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin SCImago Turkey University Ranking’in araştırma performansı dikkat çekmektedir. SCOPUS araştırma çıktılarının verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucu; Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Hukuk’ta 2’nci sırada, İnşaat Mühendisliği’nde 5’inci sırada, Endüstri Mühendisliği’nde 7’nci sırada, Psikoloji’de 32’nci sırada, Mühendislik’te 9’uncu, Çevre Biliminde 3’üncü ve İşletme alanında 7’nci sırada yer almaktadır.

İlgili Haber

Webometrics sıralaması, dünya genelinde üniversitelerin çevrim içi varlığını ve etkisini değerlendiren bir ölçüttür. Bu sıralama, dünya çapında üniversitelerin bilimsel çalışmalarının kalitesini ve erişilebilirliğini ölçmeye çalışırken, araştırma faaliyetlerinin ve akademik etkinliklerin yayılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Türkiye ve dünya genelindeki sıralaması sürekli olarak artan bir eğilim gösterirken, özellikle araştırma ve yayın faaliyetleri, akademik etkinlikler ve çevrimiçi erişilebilirlik alanlarında önemli başarılar elde etmiştir. İGÜ'nün bu sıralamadaki başarısı, üniversitenin akademik ve bilimsel alanda yaptığı yatırımların sonucudur.

İlgili Haber

Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri

Uluslararasılaşma kapsamında, temelde üniversitemizin öğrencileri ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımının, üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin verilerin ve uluslararası fonlarla desteklenen projelerin izlenmesi, değerlendirilebilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla iyileştirici, performans artırıcı faaliyetler ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
ABET AQAS AHPGS