İstanbul Gelişim Üniversitesi

Vizyon, Misyon ve Değerler

Dünya Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, sürekli gelişim ve değer yaratma ilkesiyle dünya üniversiteleri arasında öne çıkmayı hedefleyen genç ve dinamik bir kurumdur. Bu vizyonu gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini temel görev olarak benimseyerek, kentimize, toplumumuza ve insanlığa değer katan projelerin ve faaliyetlerin içinde olmaktan gurur duyarız.

Üniversitemizde öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, güncel ve iş hayatına uyumlu bir eğitim-öğretim hizmeti sunmaktayız. Aynı zamanda, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemekteyiz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, akademik ve idari kadromuzda yer alan bireylerin liyakate önem veren ve kaynakları etkin, hesap verebilir şekilde kullanan, iyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan insanlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle, üniversitemizin içinde bulunan tüm çalışanlarının, bilim etiğine ve özgürlüğüne koşulsuz bağlılık göstermesi beklenmektedir.

Üniversitemizde içselleştirilmiş kalite ve hoşgörü kültürü ile hareket ederek, fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak sürekli gelişim içinde olan bir ortam sunuyoruz. Bu sayede, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın başarılı ve mutlu bir akademik hayat sürdürmelerini hedeflemekteyiz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, paydaşlarla yönetişim anlayışını benimseyerek, üniversite, sanayi ve toplum arasında köprü görevi görmeye çalışır. Bu amaçla, özel sektörle iş birliği içinde projeler gerçekleştirerek, öğrencilerimize ve mezunlarımıza iş hayatında başarıya ulaşmaları için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Topluma hizmet faaliyetlerini etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunarak, üniversitemizin toplumsal sorumluluk bilincine sahip bir kurum olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılarak, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmeye önem veriyoruz.

Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini her alanda uygulamak için, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak yenilikçi ve öncü yaklaşımlar benimsemekteyiz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vererek, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin öncüsü olmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla, eğitimde ve araştırmada uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz. Kültürlerarası eğitim ve düşünce ortamı oluşturarak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin farklı kültürlerle etkileşim içinde olmalarını ve küresel öğrenme fırsatları yakalamalarını sağlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararası akreditasyonlarla tescil edilmiş kaliteli eğitim anlayışı, mezunlarının uluslararası alanda geçerli diploma sahibi olmalarını ve kariyerlerinde global ölçekte avantajlar kazanmalarını mümkün kılmaktadır. Üniversitemiz, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından aldığı başarılı derecelerle, doğru yolda olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonuç olarak, İstanbul Gelişim Üniversitesi, yeni nesil genç bir üniversite olarak çağa uygun, gelişen, üreten ve kaliteli eğitim anlayışıyla uluslararası alanda prestijli bir dünya üniversitesi olma hedefiyle hareket etmektedir. Bu bağlamda, ülkeye, topluma ve insana bilim yoluyla katkı sağlayacak ilerlemeyi kendine misyon edinerek, sürdürülebilir başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır. Gelişimin ve değer yaratmanın sürekli olduğu bu yolculukta, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, geleceğin liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, sürekli gelişim ve değer yaratma ilkesiyle dünya üniversiteleri arasında öne çıkmayı hedefliyoruz.


Misyon

Kentimize, toplumumuza ve insanlığa değer katan bir üniversite olarak;

 • Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,
 • Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan,
 • Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların,
 • İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
 • Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan,
 • İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
 • Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak. 

Vizyon

Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak.


Kalite Politikası

 • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
 • Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsemek,
 • Paydaşlarla yönetişim anlayışını kabul etmek,
 • Topluma hizmet faaliyetlerini etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda gerçekleştirmek,
 • Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini her alanda uygulamak.


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, yaşantımıza son 20 yılda girmiş olan bir kavram. Küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma, kullandığımız enerji kaynaklarının, bitki ve hayvan türlerinin tükeniyor olması gibi sorunlar karşısında artan bilinç, bizi bu noktaya getirdi.
Bu kavram bize diyor ki; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama fırsatlarını ellerinden almadan gider!” Yani üretim ve tüketim faaliyetlerimizin her aşamasında çevreyi temiz tutma ve kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanma konusunda sorumluluklarımız var.

Dünyada bununla ilgili çalışmalar hızla ilerlerken, ülkemizin bu konuda atması gereken epey adım bulunmakta. Bu adımların sağlıklı atılabilmesi için devletin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerin ve bireylerin iş birliğine ihtiyaç var.
İşte biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu öğrencilerimizin de katkılarıyla yerine getirmek, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun için “Sürdürülebilirliği” üniversitemizin ana teması olarak seçtik.
Başlangıç olarak da, bilinçlenmenin ve eğitimin gücüne inanarak tüm bölümlerimize zorunlu “Sürdürülebilirliğe Giriş” dersi koyduk. Hep birlikte önce bilinçlenecek, sonra da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.

Üniversite olarak bundan sonraki tüm faaliyet ve projelerimizde sürdürülebilirlik kavramının gerektirdiği şekilde hareket etmek konusunda yola çıktık. Siz öğrencilerimizin desteğiyle, tüm faaliyetlerimizi daha güzel bir dünya için gerçekleştireceğiz.

Eklenme Tarihi: :   29 Nisan 2019 Pazartesi


ABET AQAS AHPGS