İstanbul Gelişim Üniversitesi

Araştırma

Gelişime Açık Ol

Akademik bölümler ve araştırma merkezlerimiz, farklı disiplinlerden öğretim üyelerini, araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek Gelişim'in araştırma misyonunu destekler. Birlikte, bilim ve mühendisliğin birbirine bağlılığından yararlanarak temel hedefe yönelik sorunlara disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirirler.

12.073+

Yayınlar

3601

Tezler

1564+

Projeler

781

PatentlerABET AQAS AHPGS