İstanbul Gelişim Üniversitesi

Engelli Öğrenci Mevzuatı

Engelli Öğrenci Mevzuatı

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu’nun, yükseköğretim kurumlarında engelli öğrencilerle ilgili yürütülen ara sınavlar ve final sınavlarına ilişkin 21 Ocak 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararında değişiklik aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.


 

a-Sınav görevlilerinin dağıtılması sırasında, sınava katılacak engelli öğrencinin olup olmadığının göz önüne alınması,
b- Sınav yerlerinin belirlenmesi sırasında, bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin sınavlarının mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılması,
c- Engelli öğrencinin (görme engelli öğrenci) sınavının ayrı bir ortamda bir araştırma görevlisi tarafından yapılması,
d-Sınav yerlerinin belirlenmesi sırasında, bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin sınavlarının mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılması,
e-Engelli öğrencinin (görme engelli öğrenci) sınavının ayrı bir ortamda bir araştırma görevlisi tarafından yapılmasına, seçilen araştırma görevlisinin sınav olunan dersin bulunduğu bölümden ve o dersin kavram ve terminolojisine hakim kişiler arasından görevlendirilmesine,
f-Araştırma görevlisinin bulunmadığı durumlarda sınavın, dersi veren öğretim elemanı tarafından veya o bölümün başka bir öğretim elemanı tarafından uygulanmasına,
g-Seçilen ayrı ortamın, öğrencinin sınavla ilgili değişiklikleri öğrenebilmesi ve gereğinde soru sorabilmesi için diğer öğrencilerin sınav oldukları sınav salonuna yakın bir yede bulundurulmasına,
h-Engelli öğrenci (görme engelli) isteğine göre sınav kağıdının Braille alfabesi veya kişinin isteği ölçüsünde büyük puntolu olarak kişiye verilmesine, bu tür konularla ilgili olarak üniversite engelli öğrenci birimleriyle iş birliği yapılmasına,
ı-Raporla belgelenmiş engellilik durumlarında öğrenci talep ederse üniversite engelli öğrenci birimleriyle iş birliği ile öğrencilerin gerekirse ayrı ortamda sınava alınmasına,
j-Engelli öğrenciler için (özellikle işitme engelliler) öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda en erişilebilir sınav formatının belinlenmesine,
k-Raporla belirlenmiş engellilik durumlarında üniversite engelli öğrenci birimleriyle iş birliği ile öğrencilere ek süre verilmesine (engel durumuna göre).

Eklenme Tarihi: :   31 Mayıs 2018 Perşembe


ABET AQAS AHPGS