İstanbul Gelişim Üniversitesi

Paydaş Anketleri

Paydaş Anketleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi yürüttüğü eğitim-öğretim hizmetleri, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari süreçler konusunda kalite güvence sisteminin gereği olarak dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerine önem vermektedir.

Bu doğrultuda paydaşların üniversitemizin kalite güvence sistemine ve hizmet standartlarının iyileştirilmesine katılım ve katkı sağlaması amacıyla Dış Paydaş Anketi, Mezun Memnuniyet Anketi ve İşveren Değerlendirme ve Görüş Anketleri geliştirilmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi iç ve dış paydaşlarının görüşleri, 2024-2029 stratejik planı hazırlık çalışmaları kapsamında iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve çözüme yönelik stratejilerin geliştirmesinde yol gösterici olacaktır.

Dış Paydaş Anketine ulaşmak için tıklayınız.
İşveren Değerlendirme ve Görüş Anketine ulaşmak için tıklayınız.
Mezun Memnuniyet Anketine ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme Tarihi: :   29 Aralık 2022 Perşembe


ABET AQAS AHPGS