Engelli Öğrenci Mevzuatı

Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenci Komiyonu’nun, yükseköğretim kurumlarında özürlü öğrencilerle ilgili yürütülen ara sınavlar ve final sınavlarına ilişkin 21 Ocak 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararında değişiklik

a) Sınav görevlilerinin dağıtılması sırasında, sınava katılacak engelli öğrencinin olup
olmadığının göz önüne alınması,
b) Sınav yerlerinin belirlenmesi sırasında, bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin
sınavlarının mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılması,
c) Engelli öğrencinin (görme engelli öğrenci) sınavının ayrı bir ortamda bir araştırma görevlisi
tarafından yapılması,
kararları yeniden görüşülerek, söz konusu kararların
a) Sınav görevlilerinin dağıtılması sırasında, sınava katılacak engelli öğrencinin olup
olmadığının göz önüne alınmasına,
b) Sınav yerlerinin belirlenmesi sırasında, bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin
sınavlarının mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılması,
c) Engelli öğrencinin (görme engelli öğrenci) sınavının ayrı bir ortamda bir araştırma görevlisi
tarafından yapılmasına, seçilen araştırma görevlisinin sınav olunan dersin bulunduğu bölümden ve o
dersin kavram ve terminolojisine hakim kişiler arasından görevlendirilmesine,
d) Araştırma görevlisinin bulunmadığı durumlarda sınavın, dersi veren öğretim elemanı
tarafından veya o bölümün başka bir öğretim elemanı tarafından uygulanmasına,
e) Seçilen ayrı ortamın, öğrencinin sınavla ilgili değişiklikleri öğrenebilmesi ve gereğinde soru
sorabilmesi için diğer öğrencilerin sınav oldukları sınav salonuna yakın bir yede bulundurulmasına,
f) Engelli öğrenci (görme engelli) isteğine göre sınav kağıdının Braille alfabesi veya kişinin
isteği ölçüsünde büyük puntolu olarak kişiye verilmesine, bu tür konularla ilgili olarak üniversite
engelli öğrenci birimleriyle işbirliği yapılmasına,
g) Raporla belgelenmiş engellilik durumlarında öğrenci talep ederse üniversite engelli öğrenci
birimleriyle işbirliği ile öğrencilerin gerekirse ayrı ortamda sınava alınmasına,
h) Engelli öğrenciler için (özellikle işitme engelliler) öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda en
erişilebilir sınav formatının belinlenmesine,
ı) Raporla belirlenmiş engellilik durumlarında üniversite engelli öğrenci birimleriyle işbirliği
ile öğrencilere ek süre verilmesine (engel durumuna göre)