Istanbul Gelisim University

Senate Resolutions

Senate Resolutions

Number of Meetings Decision No Decision Date Decision Essence Decision(PDF)
2023-23 03 29/11/2023 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 25.09.2023 tarih ve E-30006154-399-102568 sayılı “İnşaat Mühendisliği Bölümü seçmeli ders havuzu” konulu yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü seçmeli ders havuzunda düzenleme yapılması önerisi ile ilgili 22.09.2023 tarih ve 2023/10-02 sayılı Fakülte Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-23 / 03
2023-22 03 8/11/2023 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.10.2023 tarih ve E-27933507-104.04-106670 sayılı “Alan Dışı Seçimlik Ders Önerisi” konulu yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda; "Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri" dersinin Üniversitemiz bölümlerinin müfredatına alan dışı seçimlik ders olarak eklenmesi önerisi ile ilgili 24.10.2023 tarih ve 2023/06-02 sayılı Fakülte Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-22 / 03
2023-22 05 8/11/2023 Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU’nun Üniversitemize “Dikey Geçiş / YKS Ek Yerleştirme” ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin gecikmesi ve çeşitli nedenlerle Ülkemize geç giriş yapan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının gecikmesi sebebiyle ek ara sınav yapılması teklifi görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda, Üniversitemize “Dikey Geçiş / YKS Ek Yerleştirme” ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin gecikmesi ayrıca çeşitli vize sorunları nedeniyle Ülkemize geç giriş yapan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinin, ders muafiyetlerinin ve sınıf intibaklarının gecikmesi sebebiyle veya başka nedenlerle 30.10.2023 tarihi ve sonrasında ders kaydı yaptıran öğrencilerin 18-25 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak ara sınav listelerinden çıkarılması ve bu öğrencilere 4-9 Aralık 2023 tarihleri arasında ek ara sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-22 / 05
2023-21 07 25/10/2023 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 03.10.2023 tarih ve E-11566354-199-103847 sayılı yüksek lisans ve doktora programlarının seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi ile ilgili yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarının seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi ile ilgili 25.09.2023 tarih ve 2023/04-02 sayılı Enstitü Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-21 / 07
2023-21 09 25/10/2023 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Finans Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (a) bendine göre ilgili programın açılmasına ve 2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-21 / 09
2023-21 11 25/10/2023 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Anabilim Dalında Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Tezsiz/Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programının Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (b) bendine göre ilgili programın açılmasına ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-21 / 11
2023-20 04 27/9/2023 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu 27.09.2023 tarih ve E-42997720-199-102914 sayılı Uçak Teknolojisi Programı “UTP221-Bakım Uygulamaları I” dersinin haftanın cumartesi günleri verilmesi konulu yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı “UTP221- Bakım Uygulamaları I” dersinin haftanın cumartesi günleri verilmesi ile ilgili 21.09.2023 tarih ve 2023/03- 03 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-20 / 04
2023-19 03 20/9/2023 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım Bölümü müfredat değişikliği ile ilgili 19.09.2023 tarih ve E-51921795-199-102211 sayılı yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım Bölümü müfredat değişikliği ile ilgili 19.09.2023 tarih ve 2023/07-02 sayılı Fakülte Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-19 / 03
2023-18 04 15/9/2023 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü seçmeli ders havuzunun güncellenmesi ile ilgili 13.09.2023 tarih ve E-30006154-399-101304 sayılı yazısı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü seçmeli ders havuzunun güncellenmesi ile ilgili 04.09.2023 tarih ve 2023/08-02 sayılı Fakülte Kurulu Kararının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-18 / 04
2023-17 03 6/9/2023 Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER kursiyerleri 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı kurs programı akademik takvimi ile ilgili 04.09.2023 tarih ve E-50120794-199-100251 sayılı yazı görüşülmüştür. Yapılan görüşme sonucunda, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER kursiyerleri 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı kurs programı akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-17 / 03
2023-17 04 6/9/2023 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-14617 sayılı yazısı ile onay alınan 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar ve Yaz döneminde Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı uygulanmaktadır. 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda ve sonraki dönemlerde de Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının sürdürülebilmesi ve izin alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-17 / 04
2023-15 03 27/7/2023 Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 18.07.2023 tarih ve E-50120794- 199-95751 sayılı “Türkçe Hazırlık Sınıfı 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi” konulu yazısı görüşülmüştür. 2023-15 / 03
2023-15 04 27/7/2023 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 14.07.2023 tarih ve E-30006154-399-95203 sayılı “Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü müfredatı” konulu yazısı görüşülmüştür. 2023-15 / 04
2023-14 04 7/7/2023 Üniversitemiz 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi görüşülmüştür. 2023-14 / 04
2023-13 03 9/6/2023 Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler, derslerin sınavları ve diğer kriterlerin görüşülmesi ve belirlenmesi ile ilgili görüşülmüştür. 2023-13 / 03
2023-11 03 22/5/2023 Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, mazeret sınavlarının tarihlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili görüşülmüştür. 2023-11 / 03
2023-11 04 22/5/2023 Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yapılacak olan tüm sınavların çevrimiçi uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yapılması konusu görüşmeye açılmıştır. 2023-11 / 04
2023-11 05 22/5/2023 Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 09.05.2023 tarih ve 2023-10-02 sayılı “Sağlık Alanlarında Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Yönergesi” konulu kararı görüşülmüştür. 2023-11 / 05
2023-10 04 10/5/2023 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı çevrimiçi yapılan vize sınavlarında, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından soru havuzuna yanlış soruların yüklenmesi sonucu, sınav hatası sebebiyle sınavları iptal edilen öğrencilere mazeret sınav tarihlerinden önce sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-10 / 04
2023-08 03 5/4/2023 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2023 tarih ve E-75850160- 104.01.01.01-23957 sayılı “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreci” konulu yazısı uyarınca, 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi zorunlu klinik dersleri 03.04.2023 - 09.06.2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-08 / 03
2023-08 04 5/4/2023 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 31.03.2023 tarihli E-78306657-199-84843 sayılı “Odyometri” ve “Ortopedik Protez ve Ortez” programlarının seçmeli ders havuzundan ders çıkarılması ile ilgili yazısı görüşülmüştür. 2023-08 / 04
2023-07 03 29/3/2023 Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün 29.03.2023 tarih ve 55348 sayılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2022 konulu yazısı görüşülmüştür. 2023-07 / 03
2023-07 04 29/3/2023 Üniversitemiz tarafından hazırlanan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 04
2023-06 04 22/3/2023 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 06.03.2023 tarih ve E-27933507-010.04-82843 sayılı “Bitirme Tezi Yönergesi” konulu yazısı görüşülmüştür. 2023-06 / 04
2023-05 03 22/2/2023 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 09.02.2023 tarih ve E-30006154-773.99-80644 sayılı “BIL444 ve BIL446 Derslerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Seçmeli Havuzuna Eklenmesi” konulu yazısı görüşülmüştür. 2023-05 / 03
2023-05 04 22/2/2023 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 15.02.2023 tarih ve E-30006154-399-81105 sayılı “Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm ve Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzuna EEM310 Dersinin Eklenmesi” konulu yazısı görüşülmüştür 2023-05 / 04
2023-03 03 7/2/2023 Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 tarihinde 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem nedeniyle 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında alınabilecek önlemler ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. 2023-03 / 03
2023-02 03 20/1/2023 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.01.2023 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-260 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısı gereği; Üniversitemizde “Pedagojik Formasyon Eğitimi” açılması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan uygun görüş alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-02 / 03
2023-01 03 4/1/2023 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin 29.12.2022 tarih ve E-38519711-199-75759 sayılı Psikoloji Bölümü seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi ile ilgili yazısı görüşülmüştür. 2023-01 / 03
2022-18 03 14/12/2022 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 02.12.2022 tarih ve: E-36145598-799-72459 sayılı “Diş Hekimliği Fakültesi pratik uygulamaları olan derslerin kriterleri” konulu yazısı görüşülmüştür. 2022-18 / 03
2022-18 04 14/12/2022 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 30.11.2022 tarih ve E-30006154-399-72182 sayılı “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü seçmeli ders havuzuna ABET Kapsamında ders eklenmesi” konulu yazısı görüşülmüştür. 2022-18 / 04
2022-18 05 14/12/2022 Yükseköğretim Kurulu 22.12.2022 tarih ve E-758520760-301.02.02-89818 sayılı “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)” konulu yazısı görüşülmüştür. 2022-18 / 05
2022-17 03 30/11/2022 Üniversitemiz 28/09/2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kapatılan Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 18.03.2019 tarih ve 30718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz 14.02.2018 tarih ve 2018/04 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-17 / 03
2022-17 04 30/11/2022 Üniversitemiz 28/09/2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kapatılan Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 20.04.2014 tarih ve 28978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-17 / 04
2022-15 06 19/10/2022 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin 10.10.2022 tarih ve E-38519711-199-65396 sayılı “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler dersinin seçmeli ders olarak eklenmesi” talebi ile ilgili yazısı görüşülmüştür. 2022-15 / 06
2022-14 10 28/9/2022 Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği 4. madde hükümleri uyarınca Üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kurulması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan uygun görüş alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-14 / 10
2022-14 11 28/9/2022 Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kurulması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan uygun görüş alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-14 / 11
2022-16 08 28/9/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapatılmasına ve yerine Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-16 / 08
2022-16 09 28/9/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde kurulan Araştırma Destek Koordinatörlüğü’nün kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-16 / 09
2022-13 04 14/9/2022 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu programlarında yürütülecek olan derslerin haftanın “Cumartesi” günüde yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-13 / 04
2022-12 03 7/9/2022 Üniversitemiz Kalite Komisyonu üye değişikliği. 2022-12 / 03
2022-11 21 25/8/2022 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi müfredatlarından Mesleki İngilizce derslerinin kaldırılması teklifi. 2022-11 / 21
2022-11 22 25/8/2022 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Pastacılık ve Ekmekçilik Programı müfredatı. 2022-11 / 22
2022-14 14 25/8/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-14 / 14
2022-10 12 3/8/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Mimarlık Doktora Programı açılması teklifi. 2022-10 / 12
2022-10 13 3/8/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-10 / 13
2022-10 14 3/8/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Endüstri Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-10 / 14
2022-09 03 29/6/2022 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Temel Tıp Bilimleri anabilim dalı kurulması teklifi. 2022-09 / 03
2022-09 04 29/6/2022 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu. 2022-09 / 04
2022-09 04 29/6/2022 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2022-09 / 04
2022-09 09 29/6/2022 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programı (ÇAP) kontenjanları. 2022-09 / 09
2022-08 10 8/6/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji Doktora Programı açılması teklifi. 2022-08 / 10
2022-08 11 8/6/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Havacılık Yönetimi Doktora Programı açılması teklifi. 2022-08 / 11
2022-07 34 11/5/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Dil ve Konuşma Terapisi Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-07 / 34
2022-07 35 11/5/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsizİngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-07 / 35
2022-07 36 11/5/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-07 / 36
2022-07 37 11/5/2022 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılması teklifi. 2022-07 / 37
2022-06 16 20/4/2022 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni lisans bölümü açılması teklifi. 2022-06 / 16
2022-05 05 6/4/2022 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans bölümlerinin açılması teklifi. 2022-05 / 05
2022-05 06 6/4/2022 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni önlisans programlarının açılması teklifi. 2022-05 / 06
2022-04 03 23/3/2022 Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde “Ortak Dersler Bölümü” açılması teklifi 2022-04 / 03
2022-04 11 23/3/2022 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ukrayna’daki Üniversitelerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere geçiş kolaylığı sağlanması ile ilgili duyurusu. 2022-04 / 11
2022-02 03 16/2/2022 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uygulama Saati Olan Derslerin Ölçme ve Değerlendirme Esasları. 2022-02 / 03
2022-01 04 12/1/2022 Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Hazırlık Sınıfı 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması teklifi. 2022-01 / 04
2021-20 03 29/9/2021 Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı müfredat değişikliği. 2021-20 / 03
2021-20 04 29/9/2021 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinde ABET kriterleri kapsamında açılması önerilen yenilikçi dersler. 2021-20 / 04
2021-19 03 15/9/2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. 2021-19 / 03
2021-18 09 8/9/2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’inde değişiklik yapılması. 2021-18 / 09
2021-14 12 12/7/2021 Üniversitemiz 2020-2021 Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden ders alınması ve taban puanı koşulu. 2021-14 / 12
2021-13 03 30/6/2021 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun akademik kadrosunun ve bölümlerinin mevcut öğrencileri ile birlikte yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne aktarılması. 2021-13 / 03
2021-13 06 30/6/2021 Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı zorunlu yaz stajları, yaz öğretimi. 2021-13 / 06
2021-13 07 30/6/2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’inde değişiklik yapılması. 2021-13 / 07
2021-12 03 9/6/2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri. 2021-12 / 03
2021-09 04 21/4/2021 Üniversitemiz Sivil Savunma Komisyonu. 2021-09 / 04
2021-07 03 7/4/2021 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim öğretim süreçleri. 2021-07 / 03
2021-07 04 7/4/2021 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında zorunlu stajlar için alınması gereken önlemler. 2021-07 / 04
2021-06 05 24/3/2021 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Bahar Yarıyılı uygulamalı dersleri. 2021-06 / 05
2021-06 06 24/3/2021 Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü müfredatından MTT483 kodlu 3 Boyutlu Moda Tasarımı dersinin kaldırılması. 2021-06 / 06
2021-04 03 3/3/2021 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü seçmeli ders havuza ders eklenmesi. 2021-04 / 03
2021-03 03 17/2/2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’inde değişiklik yapılması. 2021-03 / 03
2021-03 04 17/2/2021 Diş Hekimliği Fakültesi DHF103 Protetik Diş Tedavisi Pratik I uygulama dersi. 2021-03 / 04
2021-02 03 10/2/2021 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programına seçmeli ders eklenmesi. 2021-02 / 03
2021-02 04 10/2/2021 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans Programına seçmeli ders eklenmesi. 2021-02 / 04
2021-02 05 10/2/2021 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm Rehberliği Yüksek Lisans Programı müfredat değişikliği. 2021-02 / 05
2021-01 03 20/1/2021 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SSD230 İlk Yardım dersinin sosyal seçmeli ders havuzundan çıkarılması. 2021-01 / 03
2020-24 12 9/12/2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sportif Performans Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması. 2020-24 / 12
2020-23 03 25/11/2020 Üniversitemize 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda DGS, DGS Ek, Yatay Geçiş veya Yabancı Uyruklu Kontenjanından kayıt yaptıran öğrencilere ek ara sınav hakkı verilmesi. 2020-23 / 03
2020-23 04 25/11/2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri 2020-23 / 04
2020-23 06 25/11/2020 Üniversitemiz öğrencisi *** T.C. Kimlik Numaralı Y** G**’in özel öğrenci statüsünde Beykent Üniversitesi’nden ders alma talebi. 2020-23 / 06
2020-22 03 4/11/2020 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi. 2020-22 / 03
2020-22 04 4/11/2020 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 02/11/2020 tarih ve 51921795-199-E.11058 sayılı “Yeni Medya ve İletişim Bölümü Müfredat Eşleştirme” konulu yazısı görüşülmüştür. Görüşme sonucunda talebin ekli şekliyle aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2020-22 / 04
2020-22 06 4/11/2020 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınav ve mazeret sınavı kriterlerinin belirlenmesi 2020-22 / 06
2020-21 03 21/10/2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Bütünleme Sınavları ile Yaz Öğretimi” konulu 14.09.2017 tarih ve 75850160-104.01.01.01-62110 sayılı yazılı. 2020-21 / 03
2020-21 05 21/10/2020 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi. 2020-21 / 05
2020-21 07 21/10/2020 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü müfredatı. 2020-21 / 07
2020-19 03 10/9/2020 Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı uygulamalı derslerinin Bahar Yarıyılına aktarılması. 2020-19 / 03
2020-19 04 10/9/2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği değişikliği. 2020-19 / 04
2020-19 05 10/9/2020 “Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı. 2020-19 / 05
2020-19 5 10/9/2020 “Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı. 2020-19 / 5
2019-15 03 25/12/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri (İkinci Öğretim)” programına ait kontenjan talebi hk. 2019-15 / 03
2019-15 11 25/12/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans programına ait öğrenci kontenjanları hk. 2019-15 / 11
2019-15 12 25/12/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans programına ait öğrenci kontenjanları hk. 2019-15 / 12
2019-15 14 25/12/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden gelen İşletme Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans programına ait ek kontenjan talebinin ekli gerekçeleriyle birlikte Yüksek Öğretim Kurulu’na arz edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir 2019-15 / 14
2019-15 15 25/12/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli) Yüksek Lisans programına ait öğrenci kontenjanları hk. 2019-15 / 15
2019-15 16 25/12/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans programına ait öğrenci kontenjanları hk. 2019-15 / 16
2019-15 17 25/12/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-15 / 17
2019-15 19 25/12/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetim Bilimleri Doktora Programı açılması hk. 2019-15 / 19
2019-15 22 25/12/2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Yazılım Mühendisliği” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-15 / 22
2019-15 23 25/12/2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümüne ait kontenjan talebi hk 2019-15 / 23
2019-15 24 25/12/2019 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Uçuş Harekât Yöneticiliği (İkinci Öğretim)” programına ait kontenjan talebi hk. 2019-15 / 24
2019-15 26 25/12/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Laboratuvar Teknolojisi” programına ait kontenjan talebi hk. 2019-15 / 26
2019-14 03 6/12/2019 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2019-14 / 03
2019-14 04 6/12/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2019-14 / 04
2019-14 05 6/12/2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2019-14 / 05
2019-14 06 6/12/2019 Üniversitemiz Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2019-14 / 06
2019-14 08 6/12/2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programının açılması teklifi hk. 2019-14 / 08
2019-14 09 6/12/2019 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni önlisans programlarının açılması teklifi hk. 2019-14 / 09
2019-14 10 6/12/2019 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan “Film Tasarımı ve Yazarlık” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-14 / 10
2019-14 11 6/12/2019 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan “Film Tasarımı ve Yönetmenlik” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-14 / 11
2019-13 05 29/11/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-13 / 05
2019-13 06 29/11/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Doktora Programı açılması hk. 2019-13 / 06
2019-13 07 29/11/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Doktora Programı açılması hk. 2019-13 / 07
2019-12 03 23/10/2019 ALES Puan türü hk 2019-12 / 03
2019-12 08 23/10/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulması hk. 2019-12 / 08
2019-12 10 23/10/2019 Dumansız kampüs hk. 2019-12 / 10
2019-12 11 23/10/2019 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu üye önerisi hk. 2019-12 / 11
2019-11 05 13/9/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı doluluk oranları hk. 2019-11 / 05
2019-11 07 13/9/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hk. 2019-11 / 07
2019-11 08 13/9/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-11 / 08
2019-11 09 13/9/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji doktora programının açılması hk. 2019-11 / 09
2019-11 10 13/9/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-11 / 10
2019-10 03 28/8/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul üyeliği hk. 2019-10 / 03
2019-09 03 19/7/2019 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınav Klavuzu önerisi hk. 2019-09 / 03
2019-09 04 19/7/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Araştırmaları ve Yayınları Değerlendirme ve Teşvik Yönergesi değişiklikleri hk. 2019-09 / 04
2019-09 05 19/7/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-09 / 05
2019-09 06 19/7/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Doktora programının açılması hk. 2019-09 / 06
2019-09 07 19/7/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora programının açılması hk 2019-09 / 07
2019-09 08 19/7/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora programının açılması hk. 2019-09 / 08
2019-09 09 19/7/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-09 / 09
2019-08 03 27/6/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın değerlendirilmesi hk. 2019-08 / 03
2019-08 04 27/6/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri hk. 2019-08 / 04
2019-08 05 27/6/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-08 / 05
2019-08 06 27/6/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-08 / 06
2019-08 07 27/6/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Havacılık Yönetimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-08 / 07
2019-08 08 27/6/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Doktora programının açılması hk. 2019-08 / 08
2019-08 09 27/6/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) Yüksek Lisans Programının açılması hk. 2019-08 / 09
2019-06 03 8/5/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yatay geçiş öğrenci kontenjanları hk. 2019-06 / 03
2019-06 04 8/5/2019 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Eğitim Planı hk. 2019-06 / 04
2019-06 05 8/5/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi İhale Yönetmeliği hk. 2019-06 / 05
2019-06 06 8/5/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı hk. 2019-06 / 06
2019-06 07 8/5/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İslami Bankacılık (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı hk. 2019-06 / 07
2019-06 08 8/5/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı hk. 2019-06 / 08
2019-06 09 8/5/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-06 / 09
2019-06 10 8/5/2019 Yaz Öğretimi ücreti hk. 2019-06 / 10
2019-06 11 8/5/2019 Üniversitemiz, Güzel Sanatlar Fakültesi ders adı değişikliği hk. 2019-06 / 11
2019-05 03 11/4/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul üyeliği hk. 2019-05 / 03
2019-05 04 11/4/2019 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 04
2019-05 05 11/4/2019 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Elektronik Teknolojisi” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 05
2019-05 06 11/4/2019 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Mekatronik” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 06
2019-05 07 11/4/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 07
2019-05 08 11/4/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Otopsi Yardımcılığı” bölümüne ait kontenjan talebi hk 2019-05 / 08
2019-05 09 11/4/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Podoloji” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 09
2019-05 10 11/4/2019 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-05 / 10
2019-05 11 11/4/2019 Üniversitemiz Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programının açılması teklifi hk. 2019-05 / 11
2019-04 03 3/4/2019 M** Üniversitesi öğrencisi Ö** A**’ın, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde özel öğrenci statüsünde ders alması hk. 2019-04 / 03
2019-04 04 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı (Güz/Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi) Önlisans ve Lisans Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 04
2019-04 05 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 05
2019-04 06 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 06
2019-04 07 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 07
2019-04 08 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı (Güz/Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 08
2019-04 09 3/4/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Takvimi hk. 2019-04 / 09
2019-04 10 3/4/2019 Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme hususu hk. 2019-04 / 10
2019-04 11 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 11
2019-04 12 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi Doktora Programı açılması hk. 2019-04 / 12
2019-04 13 3/4/2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Uçak Mühendisliği” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-04 / 13
2019-04 14 3/4/2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan “Yeni Medya ve Gazetecilik” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-04 / 14
2019-04 15 3/4/2019 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan “Gerontoloji” bölümüne ait kontenjan talebi hk 2019-04 / 15
2019-04 16 3/4/2019 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde açılan “Antrenörlük Eğitimi (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-04 / 16
2019-04 17 3/4/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan “Reklam Tasarımı ve İletişim” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-04 / 17
2019-04 18 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 18
2019-04 19 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 19
2019-04 20 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 20
2019-04 21 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 21
2019-04 22 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 22
2019-04 23 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 23
2019-04 24 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 24
2019-04 25 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 25
2019-04 26 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı açılması hk. 2019-04 / 26
2019-04 27 3/4/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı açılması hk. 2019-04 / 27
2019-04 28 3/4/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2019-04 / 28
2019-04 29 3/4/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı açılması hk. 2019-04 / 29
2019-04 30 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2019-04 / 30
2019-04 31 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2019-04 / 31
2019-04 32 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji doktora programının açılması hk. 2019-04 / 32
2019-04 33 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji doktora programının açılması hk. 2019-04 / 33
2019-04 34 3/4/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli-Türkçe) Yüksek Lisans Programı 2019-04 / 34
2019-03 03 6/3/2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi talebi hk. 2019-03 / 03
2019-03 04 6/3/2019 Sakarya Üniversitesi öğrencisi 1** T.C. Kimlik Numaralı L** Ç**’nın özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz’den ders alma talebi hk. 2019-03 / 04
2019-03 05 6/3/2019 Üniversitemiz öğrencisi 2** T.C. Kimlik Numaralı S** C** D**’in özel öğrenci statüsünde O** M** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2019-03 / 05
2019-03 06 6/3/2019 B** Üniversitesi öğrencisi 5** T.C. Kimlik Numaralı U** A** B**’ın özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz’den ders alma talebi hk. 2019-03 / 06
2019-03 07 6/3/2019 M** I** o** T** Üniversitesi öğrencisi 2** T.C. Kimlik Numaralı T** K**’in özel öğrenci statüsünde Üniversitemiz’den ders alma talebi hk 2019-03 / 07
2019-03 09 6/3/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan “Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-03 / 09
2019-03 10 6/3/2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan “Mütercim Tercümanlık (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-03 / 10
2019-03 11 6/3/2019 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan “Dil ve Konuşma Terapisi” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2019-03 / 11
2019-02 03 1/2/2019 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı önlisans ve lisans programlarına ait Dikey Geçiş Sınavı öğrenci kontenjanları hk. 2019-02 / 03
2019-02 04 1/2/2019 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu üye önerisi hk. 2019-02 / 04
2019-02 05 1/2/2019 Fahri Doktora Unvanı verilmesi Hk. 2019-02 / 05
2019-01 03 9/1/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait öğrenci kontenjanları hk. 2019-01 / 03
2019-01 04 9/1/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri hk. 2019-01 / 04
2018-18 04 26/12/2018 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı önlisans ve lisans programlarına ait öğrenci kontenjanları hk. 2018-18 / 04
2018-18 05 26/12/2018 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinin seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi talebi hk. 2018-18 / 05
2018-18 06 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hk. 2018-18 / 06
2018-18 07 26/12/2018 Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ders kodu değişikliği hk. 2018-18 / 07
2018-18 08 26/12/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli/Tezsiz-İngilizce) programının seçmeli/zorunlu ders havuzuna ders eklenmesi talebi hk. 2018-18 / 08
2018-18 09 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Hk. 2018-18 / 09
2018-18 10 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Yönergesi hk. 2018-18 / 10
2018-18 11 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus+ Yönergesi hk. 2018-18 / 11
2018-18 12 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Fahri Doktora Yönergesi hk. 2018-18 / 12
2018-18 13 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Hk. 2018-18 / 13
2018-18 14 26/12/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi hk. 2018-18 / 14
2018-17 03 14/12/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş öğrenci kontenjanları hk. 2018-17 / 03
2018-17 04 14/12/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş son başvuru tarihi hk. 2018-17 / 04
2018-17 05 14/12/2018 Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ders kodu değişikliği hk. 2018-17 / 05
2018-16 03 19/11/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi hk. 2018-16 / 03
2018-16 04 19/11/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri hk. 2018-16 / 04
2018-16 06 19/11/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** Programı öğrencisi S** Ş**’ın özel öğrenci statüsünde Ü** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-16 / 06
2018-16 08 19/11/2018 Üniversitemiz, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Eğitim Planı hk. 2018-16 / 08
2018-16 09 19/11/2018 Üniversitemiz, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programının müfredat değişikliği hk. 2018-16 / 09
2018-16 10 19/11/2018 Üniversitemiz, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Gastronomi Mutfakları ve Uçak Atölyeleri için kullanma talimatları önerisi hk. 2018-16 / 10
2018-15 04 24/10/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** Bölümü öğrencisi 1** T.C. Kimlik Numaralı G** S** B**’ın özel öğrenci statüsünde B** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-15 / 04
2018-15 05 24/10/2018 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 05
2018-15 06 24/10/2018 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 06
2018-15 07 24/10/2018 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 07
2018-15 08 24/10/2018 Üniversitemiz Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 08
2018-15 09 24/10/2018 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 09
2018-15 10 24/10/2018 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 10
2018-15 11 24/10/2018 Üniversitemiz İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni önlisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 11
2018-15 12 24/10/2018 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni önlisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-15 / 12
2018-15 13 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 13
2018-15 14 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 14
2018-15 15 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 15
2018-15 16 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 16
2018-15 17 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 17
2018-15 18 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 18
2018-15 19 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 19
2018-15 20 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık (Tezli/Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 20
2018-15 21 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 21
2018-15 22 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Tezli-İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 22
2018-15 23 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı açılması hk. 2018-15 / 23
2018-15 24 24/10/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı açılması hk. 2018-15 / 24
2018-15 25 24/10/2018 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-15 / 25
2018-15 26 24/10/2018 Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı açılması hk. 2018-15 / 26
2018-15 27 24/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2018-15 / 27
2018-15 28 24/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2018-15 / 28
2018-15 29 24/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji doktora programının açılması hk 2018-15 / 29
2018-15 30 24/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji doktora programının açılması hk. 2018-15 / 30
2018-15 31 24/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli-Türkçe) Yüksek Lisans Programı 2018-15 / 31
2018-14 05 10/10/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** Bölümü öğrencisi U** Ç**’nin özel öğrenci statüsünde İ** E** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-14 / 05
2018-14 06 10/10/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** Bölümü öğrencisi Ö** F** Y**’nın özel öğrenci statüsünde T** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-14 / 06
2018-14 07 10/10/2018 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerde açılması planlanan yandal programları hk. 2018-14 / 07
2018-14 08 10/10/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dallarının ders havuzuna ders eklenmesi hk. 2018-14 / 08
2018-14 09 10/10/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul üyeliği hk. 2018-14 / 09
2018-14 10 10/10/2018 Ders muafiyetleri ve sınıf intibakları hk. 2018-14 / 10
2018-14 11 10/10/2018 Merkezi sınav, yatay geçiş ve yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf intibakları hk. 2018-14 / 11
2018-13 03 12/9/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Uygulama Yönergesi hk. 2018-13 / 03
2018-13 04 12/9/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği programlarının seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi talebi hk. 2018-13 / 04
2018-13 05 12/9/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi *** Fakültesi *** Bölümü öğrencisi M** F** H**’ın E** T** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-13 / 05
2018-13 09 12/9/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği hk. 2018-13 / 09
2018-12 03 2/8/2018 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Hk. 2018-12 / 03
2018-12 04 2/8/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müfredat değişikliği hk. 2018-12 / 04
2018-12 05 2/8/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulması hk. 2018-12 / 05
2018-12 06 2/8/2018 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde uzaktan eğitim ile verilecek dersler hk. 2018-12 / 06
2018-12 07 2/8/2018 Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Programların İngilizce İsimlerinin Güncellenmesi hk. 2018-12 / 07
2018-12 08 2/8/2018 Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarının Diploma Eklerinin Görüşülmesi Hk. 2018-12 / 08
2018-10 07 29/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi müfredat değişikliği hk. 2018-10 / 07
2018-10 08 29/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi müfredat değişikliği hk. 2018-10 / 08
2018-10 09 29/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu müfredat değişikliği hk. 2018-10 / 09
2018-10 10 29/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu müfredat değişikliği hk. 2018-10 / 10
2018-10 12 29/6/2018 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (İngilizce) Programı öğrencilerinin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Programına aktarımı hk. 2018-10 / 12
2018-10 15 29/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik hk. 2018-10 / 15
2018-09 03 1/6/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri hk. 2018-09 / 03
2018-08 03 9/5/2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı (Yaz Öğretimi) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları Akademik Takvimi hk. 2018-08 / 03
2018-08 04 9/5/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı (Güz/Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Yabancı Diller Bölümü İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları Akademik Takvimi hk. 2018-08 / 04
2018-08 05 9/5/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2018-08 / 05
2018-08 06 9/5/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2018-08 / 06
2018-08 07 9/5/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Akademik Takvimi hk. 2018-08 / 07
2018-08 08 9/5/2018 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü’nün TURAK akreditasyonuna başvurması hk. 2018-08 / 08
2018-08 09 9/5/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının görüşülmesi hk. 2018-08 / 09
2018-08 10 9/5/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planı’nın güncellenmesi hk. 2018-08 / 10
2018-08 18 9/5/2018 Strateji Geliştirme Kurulu’nun kurulması hk. 2018-08 / 18
2018-08 19 9/5/2018 Stratejik Planlama Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 19
2018-08 20 9/5/2018 Araştırma Geliştirme Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 20
2018-08 21 9/5/2018 Topluma Katkı Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 21
2018-08 22 9/5/2018 Paydaş Analizi Değerlendirme ve Takip Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 22
2018-08 23 9/5/2018 İnsan Kaynakları Yönetimi Komitesi’nin kurulması hk 2018-08 / 23
2018-08 24 9/5/2018 Eğitim-Öğretim Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 24
2018-08 25 9/5/2018 Uluslararasılaşma Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 25
2018-08 26 9/5/2018 Hizmet Tasarımı ve Geliştirme Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 26
2018-08 27 9/5/2018 Bilgi ve Veri Güvenliği Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 27
2018-08 28 9/5/2018 İş Sağlığı Güvenliği Komitesi’nin kurulması hk. 2018-08 / 28
2018-07 03 18/4/2018 Sivil Savunma Komisyonu kurulması hk. 2018-07 / 03
2018-07 03 18/4/2018 Sivil Savunma Komisyonu kurulması hk. 2018-07 / 03
2018-06 03 21/3/2018 Ulusal çekirdek eğitim müfredatları çerçevesinde ders programlarının değişiklik önerisi hk. 2018-06 / 03
2018-06 05 21/3/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Staj Yönergesi hk. 2018-06 / 05
2018-06 06 21/3/2018 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İ.Ö.)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-06 / 06
2018-06 07 21/3/2018 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan “Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-06 / 07
2018-06 08 21/3/2018 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan “Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-06 / 08
2018-06 09 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-06 / 09
2018-06 10 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi Doktora Programı açılması hk. 2018-06 / 10
2018-06 11 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2018-06 / 11
2018-06 12 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2018-06 / 12
2018-06 13 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2018-06 / 13
2018-06 13 21/3/2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz-İngilizce) Yüksek Lisans Programı 2018-06 / 13
2018-05 03 5/3/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeliği hk. 2018-05 / 03
2018-05 04 5/3/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi *** Fakültesi ** Bölümü öğrencisi B** O** K**’nın B** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-05 / 04
2018-05 05 5/3/2018 Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne merkezi sınav sistemi yerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı hk 2018-05 / 05
2018-05 06 5/3/2018 Üniversitemize 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yurtdışından öğrenci kabul edilecek programlar ve kontenjan önerileri hk. 2018-05 / 06
2018-05 07 5/3/2018 Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans programı açılması teklifi hk. 2018-05 / 07
2018-04 03 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “Tanınan Okul Statüsü” ve Uçuş Harekât Yöneticiliği programıyla ilgili hususlar ve diğer güncel gereklilikler çerçevesinde değişiklik yapılması hk. 2018-04 / 03
2018-04 04 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliği hk. 2018-04 / 04
2018-04 05 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müfredat değişikliği hk. 2018-04 / 05
2018-04 06 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Uçak Teknolojisi ve Uçuş Harekat Yöneticiliği programlarının müfredatlarındaki değişiklik hk. 2018-04 / 06
2018-04 07 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü’nün müfredatındaki değişiklikler hk. 2018-04 / 07
2018-04 08 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi *** Fakültesi *** Bölümü öğrencisi Y** S** Ş**’ün O** M** Üniversitesi’nden ders alma talebi hk. 2018-04 / 08
2018-04 09 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Hk. 2018-04 / 09
2018-04 10 14/2/2018 Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-04 / 10
2018-04 11 14/2/2018 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan “Mütercim Tercümanlık (İngilizce)” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-04 / 11
2018-04 12 14/2/2018 Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk 2018-04 / 12
2018-04 13 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu üyeleri hk. 2018-04 / 13
2018-04 14 14/2/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı (Güz/Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi) Önlisans ve Lisans Akademik Takvimi hk. 2018-04 / 14
2018-04 15 14/2/2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait öğrenci kontenjanları hk. 2018-04 / 15
2018-04 16 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müfredatları hk. 2018-04 / 16
2018-04 17 14/2/2018 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik (Tezli) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-04 / 17
2018-03 03 7/2/2018 Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-03 / 03
2018-03 04 7/2/2018 Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni lisans programlarının açılması teklifi hk. 2018-03 / 04
2018-03 05 7/2/2018 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yeni lisans programı açılması teklifi hk 2018-03 / 05
2018-03 06 7/2/2018 Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Biyomedikal Mühendisliği” bölümüne ait kontenjan talebi hk 2018-03 / 06
2018-03 07 7/2/2018 Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Yazılım Mühendisliği” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-03 / 07
2018-03 08 7/2/2018 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan “Dil ve Konuşma Terapisi” bölümüne ait kontenjan talebi hk. 2018-03 / 08
2018-03 09 7/2/2018 Üniversitemiz Etik Kurul üyelerinin seçilmesi hk. 2018-03 / 09
2018-03 10 7/2/2018 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı”nın açılması teklifi hk. 2018-03 / 10
2018-02 03 26/1/2018 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2017/2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemine eklenecek derslerin görüşülmesi hk. 2018-02 / 03
2018-02 04 26/1/2018 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü kontenjanlar ile ilgili 2018/2 sayılı Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi hk. 2018-02 / 04
2018-02 05 26/1/2018 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümü seçmeli ders havuzuna ders eklenmesinin görüşülmesi hk. 2018-02 / 05
2018-02 06 26/1/2018 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bazı öğrencilerinin İstanbul E** Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde ders alma taleplerinin görüşülmesi hk. 2018-02 / 06
2018-02 07 26/1/2018 B** Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde ders alma taleplerinin görüşülmesi hk. 2018-02 / 07
2018-02 08 26/1/2018 Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Akreditasyon Komisyonu Hk. 2018-02 / 08
2018-02 09 26/1/2018 Akademik Yayın Değerlendirme Komisyonu kurulması hk. 2018-02 / 09
2018-02 10 26/1/2018 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınan okul statüsüne ilişkin müfredat değişikliği hk. 2018-02 / 10
2018-01 03 3/1/2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tezsiz-Türkçe) Yüksek Lisans Programı açılması hk. 2018-01 / 03
2018-01 04 3/1/2018 Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi seçimi hk. 2018-01 / 04
2018-01 05 3/1/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi Danışma Kurulu’nun güncellenmesi hk. 2018-01 / 05
2018-01 06 3/1/2018 Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi Hk. 2018-01 / 06
2018-01 07 3/1/2018 Diplomalarda Bachelor of Science (BSc) ve Bachelor of Arts (BA) ibarelerinin kullanılması hk. 2018-01 / 07


ABET AQAS AHPGS