Istanbul Gelisim University

Board of Directors Decisions

Board of Directors Decisions

Number of Meetings Decision No Decision Date Decision Essence Decision(PDF)
2023-20 09 8/11/2023 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür ataması için İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 1. fıkrası gereği Doç. Dr. Zeynep Burcu ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Selda Tuna SUBAŞI ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYİCE BAŞEV’in müdür olarak önerilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2023-20 / 09
2023-18 03 25/10/2023 Bilgisayar Teknolojileri Robotik, Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği için İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Robotik, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’in önerdiği Prof. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT, Doç. Dr. Elham PASHAEI, Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS, Dr. Öğr. Üyesi Ercan AYKUT, Dr. Öğr. Üyesi Nihal ALTUNTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÖNEN arasından Prof. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan AYKUT’un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 2023-18 / 03
2023-18 06 25/10/2023 Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU’nun önerisi üzerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Program Koordinatörlüğü kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-18 / 06
2023-17 10 27/9/2023 Üniversitemizde görev yapan Prof. Dr. Kamil KAYA tarafından kaleme alınan “Küçük Gruplar Sosyolojisi” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 2023-17 / 10
2023-16 04 6/9/2023 İstanbul Valiliği 09.08.2023 tarih ve E­85840981­010.07.01­483096 sayılı yazısı uyarınca; Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31.01.2023 tarihinde başlatılan “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında Su Verimliliği Yönetimi Birimi’nin kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-16 / 04
2023-14 06 27/7/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ZENGİN ve Dr. Bahadır KAPIR tarafından hazırlanan “Beyaz Perdeyi Aydınlatanlar: Sinema Makinistlerinin Gözünden Yeşilçam” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2023-14 / 06
2023-14 07 27/7/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN ve Öğr. Gör. Hasan KÜTÜK tarafından kaleme alınan “Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam: Kısa Bir Giriş” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve teşvik ödeneğinden yararlanmaksızın yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2023-14 / 07
2023-14 08 27/7/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Pelin EKŞİ editörlüğünde hazırlanan “Anadolu’nun Sesi ve Sözü: Âşık Veysel” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve teşvik ödeneğinden yararlanmaksızın yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildi. 2023-14 / 08
2023-12 03 9/6/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ZENGİN ve Dr. Bahadır KAPIR editörlüğünde hazırlanan “Beyaz Perdeyi Aydınlatanlar: Sinema Makinistlerinin Gözünden Yeşilçam” başlıklı kitabın yeniden değerlendirmek üzere Üniversitemiz Yayın Kuruluna iade edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-12 / 03
2023-12 04 9/6/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN ve Öğr. Gör. Hasan KÜTÜK tarafından kaleme alınan “Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam: Kısa Bir Giriş” başlıklı kitabın yeniden değerlendirmek üzere Üniversitemiz Yayın Kuruluna iade edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-12 / 04
2023-12 05 9/6/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Pelin EKŞİ editörlüğünde hazırlanan “Anadolu’nun Sesi ve Sözü: Âşık Veysel” başlıklı kitabın yeniden değerlendirmek üzere Üniversitemiz Yayın Kuruluna iade edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-12 / 05
2023-07 03 22/3/2023 Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve editörlüğü Uzm. Klinik Psk. Buse DURAN ve Dr. Kahraman GÜLER tarafından yapılan “III. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi 19-21 Ağustos 2022, İstanbul, Türkiye: Bildiri Özleri Kitabı” ve “III. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi 19-21 Ağustos 2022 İstanbul, Türkiye: Tam Metin Kitabı” başlıklı kitapların uluslararası niteliği olmadığından Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 03
2023-07 04 22/3/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri ÖZKARABULUT tarafından kaleme alınan “Mikrobiyota: Obezitede Yeni Bir Tedavi Yöntemi” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 04
2023-07 05 22/3/2023 Üniversitemizde görev yapan Prof. Dr. Şenol DURGUN tarafından kaleme alınan “Ulus İnşası ve Milliyetçilik” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 05
2023-07 06 22/3/2023 Üniversitemizde görev yapan Öğr. Gör. Hina ZAHOOR tarafından kaleme alınan “Sustainable Health Care Leadership and Environmental Sustainability” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 06
2023-07 07 22/3/2023 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nasir MUSTAFA tarafından kaleme alınan “The Basic Concepts of Chemistry: An Illustrated Study Guide for Students to Easily Learn Chemistry” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2023-07 / 07
2022-21 03 30/11/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Geliştirme Merkezi’nin kapatılmasına, birimde görev yapan personeller ile birlikte görev ve sorumluluklarının Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-21 / 03
2022-20 04 16/11/2022 Üniversitemizde görev yapan Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU tarafından kaleme alınan “İsmet Çavuşoğlu: Objektif Gerçeklikten Plastik Fantezilere” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi görüşüldü ve yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-20 / 04
2022-19 06 9/11/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre üniversitemiz bünyesinde yer alan Erasmus Koordinatörlüğü birim adının “Uluslararası Değişim ve İşbirliği Koordinatörlüğü” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-19 / 06
2022-19 07 9/11/2022 2022-16-7 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adının “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü” (BAP-K) şeklinde düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-19 / 07
2022-16 08 28/9/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapatılmasına ve yerine Üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-16 / 08
2022-16 10 28/9/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde kurulan İletişim Koordinatörlüğü’nün kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-16 / 10
2022-16 11 28/9/2022 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinin a. bendine göre Üniversitemizde kurulan Topluma Hizmet Koordinatörlüğü’nün kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2022-16 / 11
2022-13 07 3/8/2022 Doç. Dr. Serdar EGELİ, Öğr. Gör. Levent ÇAKMAK ve Erkan KIYICIOĞLU tarafından kaleme alınan “Türk Mutfağı” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-13 / 07
2022-12 06 22/7/2022 Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve editörlüğünü üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜNDOĞDU ve Arş. Gör. Yunus TURAN’ın yaptığı “VII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayınlanması teklifi. 2022-12 / 06
2022-12 07 22/7/2022 Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve editörlüğünü üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Hilal KILIÇ ve Arş. Gör. Dr. Esra SAYIN’ın yaptığı “USBK 2022: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 07
2022-12 08 22/7/2022 Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve editörlüğü Dr. Kahraman GÜLER ve üniversitemizde görev yapan Uzm. Klinik Psikolog Buse DURAN tarafından yapılan “II. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 08
2022-12 10 22/7/2022 Küratörlüğünü Prof. Dr. Erol YILDIR’ın, editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT’un yaptığı "İsmet Çavuşoğlu Rektospektif Resim Sergisi Kataloğu" başlıklı sergi kataloğunun Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 10
2022-12 11 22/7/2022 Küratörlüğünü Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU’nun, editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT’un yaptığı "Erol YILDIR'ın Atları Sergi Kataloğu” başlıklı sergi kataloğunun Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 11
2022-12 12 22/7/2022 Üniversitemizde görev yapan Dr. Turgay KARALİNÇ tarafından kaleme alınan “Örgüt Kültürü Boyutuyla Farklılıkların Yönetimi” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 12
2022-12 13 22/7/2022 Üniversitemizde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TUNAY tarafından kaleme alınan “A Novel Design of Optimization Algorithm Based on Optimization Problems and Its Application on Real Life Problems” başlıklı kitabın Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-12 / 13
2022-09 10 18/5/2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne, Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ’ın Üniversitemizden ayrılması sebebiyle “Dergi Sahibi” ataması. 2022-09 / 10
2022-09 11 18/5/2022 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi’ne, Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ’ın Üniversitemizden ayrılması sebebiyle “Dergi Sahibi” ataması. 2022-09 / 11
2022-09 12 18/5/2022 TARÇIN: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Dergisi’ne, Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ’ın Üniversitemizden ayrılması sebebiyle “Dergi Sahibi” ataması. 2022-09 / 12
2022-08 05 9/5/2022 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı altında alt müdürlüklerin kurulması. 2022-08 / 05
2022-06 11 23/3/2022 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı biriminde alt müdürlükler kurulması. 2022-06 / 11
2022-05 05 3/3/2022 USBK 2022: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 10-11 Mart 2022, İstanbul: Bildiri Özleri Kitabı başlıklı eserin Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayımlanması teklifi. 2022-05 / 05
2022-03 08 16/2/2022 “Resim Teknikleri Ansiklopedisi” başlıklı eserin Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-03 / 08
2022-03 09 16/2/2022 “Emotional Intelligence, Strategic Emotional Intelligence and Leadership: A Guide Book” başlıklı eserin Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-03 / 09
2022-03 10 16/2/2022 “A Guide Book on Neuroanatomy” başlıklı eserin Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-03 / 10
2022-03 10 16/2/2022 “A Guide Book on Neuroanatomy” başlıklı eserin Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılması teklifi. 2022-03 / 10
2021-18 03 8/9/2021 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Birol BAYSAL’ın dosyası. 2021-18 / 03
2021-17 14 25/8/2021 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Aysun CANÇAT’ın dosyası. 2021-17 / 14
2021-13 04 12/7/2021 “Koşu Matematiği: Runnemathics: Koşu Pace ve Koşu Süresi Modelleme Formülleri: 10K-Yarı-Tam ve Ultra Maratonlar için Simülasyon” başlıklı kitabın basılması teklifi. 2021-13 / 04
2021-13 05 12/7/2021 “Türkçe, İngilizce ve Anadillerinde Ulusal Marşlar Antolojisi: Marşların Dilinden Ulusların Duyguları” başlıklı kitabın basılması teklifi. 2021-13 / 05
2021-13 06 12/7/2021 “GELİŞİM–UWE 2021: 5th International Conference on Economics and Finance (May 25-26, 2021): Sustainable Economic and Financial Development in the Aftermath of the Pandemic: Online Conference: Book of Abstracts” başlıklı kitabın basılması teklifi. 2021-13 / 06
2021-13 07 12/7/2021 Özgür ÖNDAY tarafından yazılan “Küresel Eğilimler: 2050 ve Türkiye” başlıklı eser. 2021-13 / 07
2021-13 14 12/7/2021 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. Abdurrahman HACIOĞLU’nun dosyası. 2021-13 / 14
2021-08 05 7/4/2021 Üniversitemizde Üniversite Arşiv Müdürlüğü’nün kurulması. 2021-08 / 05
2021-07 03 24/3/2021 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN tarafından yazılan “Dünyada ve Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Denizyolu Taşımacılığının Çevreye Etkilerinin Analizi” adlı eserin basımı. 2021-07 / 03
2021-07 04 24/3/2021 Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU’nun editörlüğünde hazırlanan “Gelisim-UWE 2020: 4th International Conference on Economics and Finance: Opportunities and Threats of the 21st Century: Digitalisation and Climate Change: Online Conference (October 22-23, 2020, Istanbul Gelisim University, Gelisim Tower, Istanbul, Turkey): Book of Abstracts” adlı eserin basımı. 2021-07 / 04
2021-07 05 24/3/2021 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT’un editörlüğünde hazırlanan “Genç Ustalar Karma Sergi Kataloğu (11 Mart – 11 Nisan 2020) Gelisim Sanat Galerisi, Istanbul, Türkiye = Young Masters Mixed Exhibition (March 11th - April 11th, 2020) Gelisim Art Gallery, Istanbul, Turkey” adlı eserin basımı. 2021-07 / 05
2021-06 04 10/3/2021 Üniversitemizde İletişim Koordinatörlüğü’nün kurulması. 2021-06 / 04
2020-23 10 9/12/2020 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması. 2020-23 / 10
2020-21 05 4/11/2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğrenci Dekanlığı” biriminin kurulması. 2020-21 / 05
2020-20 05 21/10/2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim KALE tarafından hazırlanan “Motorik & Fitness” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20 / 05
2020-20 06 21/10/2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol YILDIR tarafından hazırlanan “Romantizmden Günümüze Batı Resminde At İmgesi” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20 / 06
2020-20 07 21/10/2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Nuri SEZER tarafından hazırlanan “Simetrik İllüstrasyön” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20 / 07
2020-20 08 21/10/2020 Özgür ÖNDAY tarafından hazırlanan “Toplum 5.0 Üzerine Yazılar” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20 / 08
2020-20 09 21/10/2020 Zülal GÜNAL tarafından hazırlanan “X, Y, Z: Kişisel Gelişim ve Davranış Pınarından Süzülen Damlalar: 30 Yıllık Bilgi ve Deneyim” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basılmaması. 2020-20 / 09
2020-20 10 21/10/2020 “Journal of Sustainable Economics and Management Studies (ECOMAN)” başlıklı bilimsel hakemli derginin kuruluş çalışmalarına başlanması. 2020-20 / 10
2020-20 11 21/10/2020 “ART/icle Sanat ve Tasarım Dergisi = ART/icle Journal Art and Design” başlıklı bilimsel hakemli derginin kuruluş çalışmalarına başlanması. 2020-20 / 11
2020-20 12 21/10/2020 Üniversitemizde Topluma Hizmet Koordinatörlüğü’nün kurulması. 2020-20 / 12
2020-19 09 1/10/2020 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO) (FTO-Flight Training Organization / ATO-Approved Training Organization) kurulması. 2020-19 / 09
2020-06 12 4/3/2020 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi İnci Selin GÜMÜŞ tarafından hazırlanan Dionysos’u Giydirmek: Sanat, Tekstil Tasarımı, Bilinç ve – Dışındakiler adlı eserin basımı hk 2020-06 / 12
2020-06 13 4/3/2020 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından hazırlanan USBK 2020: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Mart 2020, İstanbul: Bildiri Özetleri Kitabı = USBK 2020: Istanbul Gelisim University, International Congress of Applied Social Sciences, March 12-13, 2020 Istanbul: Book of Abstracts adlı eserin basımı hk. 2020-06 / 13
2020-06 14 4/3/2020 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ART/icle Sanat ve Tasarım Dergisi adlı hakemli derginin yayımlanması teklifinin görüşülmesi hk. 2020-06 / 14
2020-05 10 20/2/2020 Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması hk. 2020-05 / 10
2019-23 05 25/12/2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde birim kurulması hk. 2019-23 / 05
2019-23 06 25/12/2019 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde birim kurulması hk. 2019-23 / 06
2019-22 04 6/12/2019 Üniversitemizde Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2019-22 / 04
2019-19 10 23/10/2019 Üniversite Yayın Kurulu hk. 2019-19 / 10
2019-15 11 13/9/2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserlerin basımı hk. 2019-15 / 11
2019-15 12 13/9/2019 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık ÇAKAR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-15 / 12
2019-15 13 13/9/2019 Üniversitemiz öğrencisi Eslem ÖZBEK tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-15 / 13
2019-09 04 11/9/2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09 / 04
2019-09 05 11/9/2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09 / 05
2019-09 06 11/9/2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09 / 06
2019-09 07 11/6/2019 Üniversitemiz eski Öğretim Üyesi Dr. Cengiz YARDİBİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09 / 07
2019-08 03 8/5/2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-08 / 03
2019-08 05 8/5/2019 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi D** G**’in disiplin cezası itirazı hk. 2019-08 / 05
2019-08 06 8/5/2019 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi S** K**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2019-08 / 06
2019-08 07 8/5/2019 Üniversitemizde Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın kurulması hk. 2019-08 / 07
2019-07 03 24/4/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-07 / 03
2019-06 03 11/4/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-06 / 03
2019-05 03 22/3/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. C** M**’nın dosyası hk. 2019-05 / 03
2019-05 04 22/3/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. İ** G** Y**’nun dosyası hk. 2019-05 / 04
2019-05 05 22/3/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** S** S**’ın dosyası hk. 2019-05 / 05
2019-04 03 28/2/2019 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-04 / 03
2019-04 04 28/2/2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-04 / 04
2019-04 05 28/2/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-04 / 05
2019-04 06 28/2/2019 Bilgi İşlem Daire Başkanı ataması hk. 2019-04 / 06
2019-04 07 28/2/2019 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ataması hk. 2019-04 / 07
2019-04 08 28/2/2019 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı ataması hk. 2019-04 / 08
2019-04 09 28/2/2019 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ataması hk. 2019-04 / 09
2019-04 10 28/2/2019 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ataması hk. 2019-04 / 10
2019-04 11 28/2/2019 Hukuk Müşaviri ataması hk. 2019-04 / 11
2019-04 12 28/2/2019 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü ataması hk. 2019-04 / 12
2019-04 13 28/2/2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü ataması hk. 2019-04 / 13
2019-03 03 20/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** E** B**’ın dosyası hk. 2019-03 / 03
2019-03 04 20/2/2019 *** Enstitüsü 1** numaralı öğrencisi C** D** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2019-03 / 04
2019-03 05 20/2/2019 *** Yüksekokulu Müdürlüğü’nün Doç. Dr. O** T**’nu görevlendirilmesi talebi hk. 2019-03 / 05
2019-03 06 20/2/2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-03 / 06
2019-03 07 20/2/2019 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. R** K** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-03 / 07
2019-03 08 20/2/2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Popüler Psikoloji Dergisi’nin kapatılması hk. 2019-03 / 08
2019-03 09 20/2/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-03 / 09
2019-02 03 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. N** H**’nun dosyası hk. 2019-02 / 03
2019-02 04 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Ç**’un dosyası hk. 2019-02 / 04
2019-02 05 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. S** Ş**’in dosyası hk. 2019-02 / 05
2019-02 06 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. H** D**’nin dosyası hk. 2019-02 / 06
2019-02 07 1/2/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. K** Ç**’in dosyası hk. 2019-02 / 07
2019-02 08 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. H** D**’ın dosyası hk. 2019-02 / 08
2019-02 09 1/2/2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. S** K** D**’nın dosyası hk. 2019-02 / 09
2019-02 10 1/2/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** K**’ın dosyası hk. 2019-02 / 10
2019-02 11 1/2/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. D** T** D**’nun dosyası hk. 2019-02 / 11
2019-02 12 1/2/2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. T** Y** E**’nin dosyası hk. 2019-02 / 12
2019-02 13 1/2/2019 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması hk. 2019-02 / 13
2019-01 03 4/1/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01 / 03
2019-01 04 4/1/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01 / 04
2019-01 05 4/1/2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01 / 05
2019-01 06 4/1/2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01 / 06
2019-01 07 4/1/2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanı hk. 2019-01 / 07
2018-16 03 26/12/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Doç. Dr. I** M**’in dosyası hk. 2018-16 / 03
2018-16 04 26/12/2018 İstanbul Gelişim *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi B** T**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-16 / 04
2018-16 05 26/12/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi Z** Y**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-16 / 05
2018-15 03 14/12/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü “Profesör” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Prof. Dr. H** H** E**-S** M**’in dosyası hk. 2018-15 / 03
2018-15 04 14/12/2018 İktisadi, *** Fakültesi’nin 1** numaralı öğrencisi D** F** E**’un dilekçesi hk. 2018-15 / 04
2018-14 03 19/11/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için “profesör” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Prof. Dr. H** H** E**-S** M**’ın bilim jürisi hk. 2018-14 / 03
2018-14 04 19/11/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Doç. Dr. S** A** K**’un dosyası hk. 2018-14 / 04
2018-13 03 10/10/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Ç**’in dosyası hk. 2018-13 / 03
2018-13 04 10/10/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. T** Ç**’ın dosyası hk. 2018-13 / 04
2018-13 05 10/10/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. G** M** S**’in dosyası hk. 2018-13 / 05
2018-13 06 10/10/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ç** B**’un dosyası hk. 2018-13 / 06
2018-13 07 10/10/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. F** Ç**’nin dosyası hk. 2018-13 / 07
2018-13 08 10/10/2018 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13 / 08
2018-13 09 10/10/2018 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13 / 09
2018-13 10 10/10/2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ş** G** U** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13 / 10
2018-13 11 10/10/2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi C** T** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13 / 11
2018-13 12 10/10/2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Öğr. Gör. M** B** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13 / 12
2018-13 13 10/10/2018 Üniversitemizde Eğitim Destek Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13 / 13
2018-13 14 10/10/2018 Üniversitemizde Araştırma Destek Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13 / 14
2018-13 15 10/10/2018 Üniversitemizde İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13 / 15
2018-13 16 10/10/2018 Üniversitemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması hk. 2018-13 / 16
2018-13 17 10/10/2018 Üniversitemizde Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması hk 2018-13 / 17
2018-13 18 10/10/2018 Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-13 / 18
2018-13 19 10/10/2018 Üniversitemiz Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin isim değişikliği hk. 2018-13 / 19
2018-13 20 10/10/2018 Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi’nin isim değişikliği hk. 2018-13 / 20
2018-13 21 10/10/2018 Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü hk. 2018-13 / 21
2018-13 22 10/10/2018 Üniversitemizde Mediko Sosyal Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-13 / 22
2018-13 23 10/10/2018 Üniversitemizde İlkyardım Eğitim Merkezi’nin kurulması hk. 2018-13 / 23
2018-12 03 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** R** H** Ç**’nin dosyası hk. 2018-12 / 03
2018-12 04 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Y** Ç**’in dosyası hk. 2018-12 / 04
2018-12 05 12/9/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** A**’in dosyası hk. 2018-12 / 05
2018-12 06 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. K** K**’nın dosyası hk. 2018-12 / 06
2018-12 07 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. S** K**’nin dosyası hk. 2018-12 / 07
2018-12 08 12/9/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** R** C**’ın dosyası hk. 2018-12 / 08
2018-12 09 12/9/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** D**’ın dosyası hk. 2018-12 / 09
2018-12 10 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** B**’un dosyası hk. 2018-12 / 10
2018-12 11 12/9/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** K**’ın dosyası hk. 2018-12 / 11
2018-12 12 12/9/2018 Üniversitemiz ** Yüksekokulu, ** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. F** C**’ın dosyası hk. 2018-12 / 12
2018-12 13 12/9/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** Bölümü (İngilizce) için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-12 / 13
2018-12 14 12/9/2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2018-12 / 14
2018-11 03 2/8/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ö** S**’nun dosyası hk. 2018-11 / 03
2018-11 04 2/8/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. A** Y**’ın dosyası hk 2018-11 / 04
2018-11 05 2/8/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. S** A** Ö**’ın dosyası hk. 2018-11 / 05
2018-11 06 2/8/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** N**’in dosyası hk 2018-11 / 06
2018-11 07 2/8/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** K**’un dosyası hk. 2018-11 / 07
2018-11 08 2/8/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ü** T**’ın dosyası hk. 2018-11 / 08
2018-11 09 2/8/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** K**’ın bilim jürisi hk. 2018-11 / 09
2018-10 03 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 03
2018-10 04 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 04
2018-10 05 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 05
2018-10 06 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 06
2018-10 07 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 07
2018-10 08 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 08
2018-10 09 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 09
2018-10 10 11/7/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 10
2018-10 11 11/7/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 11
2018-10 12 11/7/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 12
2018-10 13 11/7/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 13
2018-10 14 11/7/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 14
2018-10 15 11/7/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10 / 15
2018-09 03 1/6/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** Ç**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-09 / 03
2018-09 04 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi Ş** Ş**’in disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 04
2018-09 05 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** B**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 05
2018-09 06 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** K**’nın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 06
2018-09 07 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi M** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 07
2018-09 08 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi M** K**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 08
2018-09 09 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi O** Ö**’nun disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 09
2018-09 10 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi B** Ç**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 10
2018-09 11 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi F** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 11
2018-09 12 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi S** İ**’in disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 12
2018-09 13 1/6/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 13
2018-09 14 1/6/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** M** O**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-09 / 14
2018-08 03 9/5/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi E** E**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-08 / 03
2018-08 04 9/5/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk 2018-08 / 04
2018-07 03 18/4/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M** F** A** tarafından hazırlanan “Mimari Kimlik: Kazdağları Bölgesi” adlı eserin basımı hk. 2018-07 / 03
2018-07 04 18/4/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M** F** A** tarafından hazırlanan “Eski İstanbul’da Mimari Kimlik: Üsküdar, Zeytinburnu, Suriçi” adlı eserin basımı hk. 2018-07 / 04
2018-07 05 18/4/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi F** N** O**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-07 / 05
2018-07 06 18/4/2018 Üniversitemizde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı biriminin kurulması hk. 2018-07 / 06
2018-07 07 18/4/2018 Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün lağvedilmesi hk. 2018-07 / 07
2018-06 03 21/3/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Emre AYDEMİR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-06 / 03
2018-06 04 21/3/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-06 / 04
2018-05 03 5/3/2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2018-05 / 03
2018-05 04 5/3/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** M**’nun dosyası hk. 2018-05 / 04
2018-05 05 5/3/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** H**’nun dosyası hk. 2018-05 / 05
2018-05 06 5/3/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi S** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-05 / 06
2018-05 07 5/3/2018 Üniversitemiz yayını olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences) adlı derginin editör yardımcılığı ve yazı kurulu üyeliklerine yeni öğretim elemanlarının atanması hk. 2018-05 / 07
2018-04 03 14/2/2018 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. N** U**’yu görevlendirmesi hk. 2018-04 / 03
2018-04 04 14/2/2018 *** Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M** F** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-04 / 04
2018-04 05 14/2/2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi Ş** E**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-04 / 05
2018-04 06 14/2/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. R** Y**’ın dosyası hk. 2018-04 / 06
2018-04 07 14/2/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** G** K**’ın dosyası hk. 2018-04 / 07
2018-04 08 14/2/2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin üye olduğu CIRIEC’in Uluslararası Konsey Toplantısına katılma hususu hk. 2018-04 / 08
2018-03 03 7/2/2018 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü ataması hk. 2018-03 / 03
2018-02 03 26/1/2018 Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışma Ofisi kurulması hk. 2018-02 / 03
2018-02 04 26/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. N** U**’nun dosyası hk. 2018-02 / 04
2018-02 05 26/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** K** B**’nın dosyası hk. 2018-02 / 05
2018-02 06 26/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** Ç**’ ın dosyası hk. 2018-02 / 06
2018-02 07 26/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Y**’ ın dosyası hk 2018-02 / 07
2018-02 08 26/1/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** K**’ nın dosyası hk.. 2018-02 / 08
2018-01 03 3/1/2018 Üniversitemizde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-01 / 03
2018-01 04 3/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 04
2018-01 05 3/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 05
2018-01 06 3/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 06
2018-01 07 3/1/2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 07
2018-01 08 3/1/2018 Üniversitemiz ***Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 08
2018-01 09 3/1/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 09
2018-01 10 3/1/2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01 / 10
2018-01 11 3/1/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’un disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01 / 11
2018-01 12 3/1/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi G** G**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01 / 12
2018-01 13 3/1/2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01 / 13
2018-01 14 3/1/2018 *** Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M** F** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01 / 14
2018-01 15 3/1/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İŞCAN tarafından hazırlanacak eserin Türkçe yayın haklarının satın alınması hk. 2018-01 / 15
2018-01 16 3/1/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNERİ, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÜNEY ve Yrd. Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-01 / 16
2018-01 17 3/1/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İŞCAN tarafından hazırlanacak eserin Türkçe yayın haklarının satın alınması hk. 2018-01 / 17
2018-01 18 3/1/2018 Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNERİ, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÜNEY ve Yrd. Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-01 / 18


ABET AQAS AHPGS