Gelişim Duyuru

İşletme Doktora Bilimsel Hazırlık ve Dönem Dersleri

İşletme Doktora Bilimsel Hazırlık ve Dönem Dersleri

İŞLETME DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK VE  DÖNEM DERSLERİ

(Aşağıdaki ders programı 4 yarıyılda tamamlanacak şekilde planlanmıştır. İsteyen öğrenciler, derslerini 4 yarıyılda  ve tezlerini 4 yarıyılda tamamlayarak, toplam 8 yarıyılda öğrenimlerini  tamamlayabilirler.)

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

1. Alan dışı lisans mezunu öğrencilerin, yanda listelenen derslerden toplam 5 dersi bilimsel hazırlık döneminde almaları zorunludur.

2. Yandaki ilgili on dersten an az beş tane dersi daha önceki eğitimleri sırasında alan ve kesin kayıtlarını tamamlayan öğrenciler bu derslerden muafiyet talep edebilirler. Akademik takvime göre, derslere kayıt döneminde, öğrenciler muafiyet talebi için muafiyet dilekçesini doldurur ve muafiyet talep ettikleri derslerin üniversite onaylı içeriklerini Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne (SBEM) teslim eder. İlgili muafiyet kurulu söz konusu dersleri inceleyerek kararını ve gerekçelerini açıklayan raporunu SBEM’NE derslerin başladığı ilk hafta içerisinde teslim eder. Öğrencinin muaf olduğu dersler 5 adet ise bilimsel hazırlıktan muaf olunur. 5 adetten daha az dersten muaf olan öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınırlar ve örneğin üç dersten muaf olan bir öğrenci iki ders daha bilimsel hazırlıkta almak zorundadır. 

3. Bilimsel hazırlıkta bir dönemde en fazla 5 ders alınabilir, Bilimsel hazırlık dersleri alınan ders sayısına göre 1 dönemde veya en fazla iki dönemde tamamlanır. 

4. İlgili derslerden alınmayan dersler olması durumunda, ilk beş dersin Bilimsel Hazırlık dersleri olarak seçilmesi zorunludur.

5. Bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bilimsel hazırlık izleyen dönemde birinci döneme kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

 

 1. İşletme Yönetimi – Yönetim Organizasyon
 2. İşletme Bilimine Giriş – Temel İşletme Bilgileri
 3. Davranış Bilimi – Davranış Bilimine Giriş
 4. Örgütsel Davranış – Örgütsel Davranışa Giriş
 5. Pazarlama İlkeleri
 6. İktisada Giriş
 7. Muhasebeye Giriş – Finansman Yönetimine Giriş
 8. İnsan Kaynakları Yönetimi
 9. Üretim Yönetimi
 10. Türk Vergi Sistemi

 

1.DÖNEM DERSLERİ

 

İleri Araştırma Yöntemleri I

Zorunlu

3+0+0

Seçmeli Ders

 

3+0+0

Seçmeli Ders

 

3+0+0

Seçmeli Ders

 

3+0+0

Seçmeli Ders

 

3+0+0

 

2.DÖNEM DERSLERİ

1.Doktora dersleri ve seminer dersini öğrenciler ilk dört yarıyılda  alabilirler veya erken mezuniyet için ilk iki yarıyılda ders sorumluluklarını tamamlayabilirler.

2. Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

( İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 32/2 Madde)

 

İleri Araştırma Yöntemleri II

Zorunlu

3+0+0

Seçmeli Ders

 

3+0+0

 

3.DÖNEM DERSLERİ

1. Yeterlilik sınavı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 35. Madde.

 

Yeterlilik Sınavı

 

 

 

4.DÖNEM DERSLERİ

1. Tez Önerisi,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Madde.

2. Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 38.-39. Madde.

Tez Önerisi

 

 

Doktora Tezi

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 1. Pazarlama Yönetimi
 2. İleri Tüketici Davranışları
 3. İleri İnsan Kaynakları Yönetimi
 4. Örgüt Kültürü
 5. Stratejik Yönetim ve Uygulamaları
 6. İleri Örgütsel Davranış
 7. Liderlik ve Liderlik Analizleri
 8. İşletme Yönetimi
 9. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 10. Marka Yönetimi
 11. Uluslararası İşletme Yönetimi
 12. Endüstriyel Pazarlama
 13. Küresel Girişimcilik
 14. Çağdaş Pazarlama
 15. Kurumsal Yönetim Uygulamaları
 16. Organizasyon Teorisi
 17. Motivasyon Teorileri
 18. Yönetim Kalitesini Geliştirme Yöntemleri
 19. Pazarlama Bilgi Sistemleri
 20. Değişim Yönetimi
 21. Üretim Planlama Kontrol
 22. Bütünleşik Pazarlama Yönetimi
 23. Ulaştırma Ekonomisi
 24. Uluslararası Pazarlama
 25. Finans Teorisi
 26. Rekabet Stratejisi
 27. İstatistiğin Temelleri
 28. Liderlik ve Liderlik analizleri
 29. Çağdaş Yönetim yaklaşımları

 

Eklenme Tarihi: :   16 Nisan 2013 Salı

TÜBİTAK 2023 Yetkinlik Haritası Raporu’n...

İstanbul Gelişim Üniversitesi TÜBİTAK 2023 yetkinlik haritasında 21 ana ara...

Eklenme Tarihi: :   1 Haziran 2023 Perşembe

Öğrencilerimiz Doğuştan Girişimciler, Gi...

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı ...

Eklenme Tarihi: :   1 Haziran 2023 Perşembe


ABET AQAS AHPGS PEARSON