İstanbul Gelişim Üniversitesi

Gelişim Duyuru

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) Hk.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), “Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyerek; öğrencilerinin bilimsel, teknolojik, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalarına imkân sağlıyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. dönemi çağrısı sonuçlarına göre İGÜ’lü öğrencilerin 97 başvurusundan 29 projesi desteklenmeye hak kazandı. 2023 yılı İGÜ toplam 72 proje ile 2209-A Projesi desteklenmektedir.

Destek almaya hak kazanan fakülteler;

Program, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geliştirdiği projelerin desteklendiği programda İstanbul Gelişim Üniversitesi;
 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 7 proje
Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden 6 proje
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 5 proje
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu'ndan 5 proje
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 4 proje
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden 1 proje
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 proje 
ile öğrenci ve akademisyenlerin geliştirdiği toplamda 29 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Eklenme Tarihi:   22 Mart 2024 Cuma

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araş...

Eklenme Tarihi: :   19 Nisan 2024 Cuma

DÜZCE BOLU AR-GE Proje Pazarı 2024 başvu...

Eklenme Tarihi: :   19 Nisan 2024 Cuma


ABET AQAS AHPGS