İstanbul Gelişim Üniversitesi

Üniversite Gündeminden

Eğitim-öğretim, Ar-Ge faaliyetleri ve geleceğin planlanması toplantısında, İGÜ MMF akademik planlamalarını açıkladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Dekan vekili Prof. Necmettin Maraşlı, 2020 yılından günümüze MMF’de yapılan bilimsel faaliyetler (kurum içi ve kurum dışı projeler, uluslararası yayınlar ve konferans katılımları) ve eğitim-öğretim hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.


Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, kurum dışı ulusal ve uluslararası proje başvurularının önemine değinerek, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde yayın sayılarının artırılması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca, mezunlarla iletişimin artırılması adına İGÜ Mezunlar Koordinatörlüğü ile iş birliği yapılacağını ve her fakültede Mezunlar Koordinatörlüğü kurulması gerektiğini ifade etti.
Toplantının son bölümünde MMF Bölüm Başkanları, akademik çalışmalar, öğretim üyesi eksiklikleri, problemler ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi sundu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı kapsamında planlanan sempozyum, kongre ve benzeri akademik faaliyetler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Tüm bölüm ve ana bilim dalı öğrencilerinin yer alacağı öğrenci sempozyumunun düzenlenmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim alanında sürekli gelişim ve başarı hedefliyor. Bu amaçla düzenlenen toplantı, fakültenin geleceği ve öğrencilerin eğitimine yönelik önemli kararların alındığı bir gündem olarak dikkat çekti.

Eğitim-Öğretim, AR-GE Faaliyetleri ve Geleceğin Planlanması Toplantıları Hakkında


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen “Eğitim-Öğretim, AR-GE Faaliyetleri ve Geleceğin Planlanması Toplantıları”, üniversitenin öğrenci merkezli, araştırma odaklı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yürüttüğü uluslararasılaşma stratejileri temel alınarak, tüm dekanlık fakülteleriyle iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Toplantılardaki yaklaşım, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tüm fakültelerinde eğitim-öğretim süreçlerinin, AR-GE faaliyetlerinin ve gelecek planlamalarının detaylı bir şekilde ele alınarak, üniversitenin başarı ve gelişim hedeflerine ulaşmasına yönelik stratejiler geliştirmektir. Bu sayede, üniversite genelinde sürekli gelişim sağlanması hedeflenmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile gerçekleştirilen toplantıda olduğu gibi yapılacak tüm toplantılarda üniversite genelinde yapılan çalışmalar, projeler, eğitim-öğretim süreçleri ve AR-GE faaliyetleri değerlendirilecektir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu toplantılar ile öğrenci merkezli ve araştırma odaklı eğitim anlayışını pekiştirirken, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte, üniversitenin tüm bileşenleri - öğrenciler, öğretim üyeleri, idari personel ve mezunlar - iş birliği içinde çalışarak, üniversitenin başarı ve gelişimine katkı sağlayacaklardır.
 

Eğitim-öğretim, Ar-Ge faaliyetleri ve geleceğin planlanması toplantısında, İGÜ MMF akademik planlamalarını açıkladı Eklenme Tarihi: :   5 Mayıs 2023 Cuma

60’ıncı Kütüphane Haftası'nda Rektör Pro...

Her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında İs...

Eklenme Tarihi: :   5 Nisan 2024 Cuma

Bulmacalardan esinlenen göz alıcı eserle...

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafınd...

Eklenme Tarihi: :   5 Nisan 2024 Cuma


ABET AQAS AHPGS