İstanbul Gelişim Üniversitesi

Üniversite Gündeminden

İGÜ TYUAM tarafından “21. YY’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik 2. Çalıştayı” düzenlendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “21. YY’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik 2. Çalıştayı” düzenlendi. İki oturumdan oluşan çalıştayda 8 komisyon ve 8 konu üzerinden hareket edildi.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak amacıyla kurulan Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın ilki 2022 yılında yapılmıştı. 15 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 21. YY’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik 2. Çalıştayı’nda İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, protokol konuşmalarını gerçekleştirdi.

8 komisyon ve 8 konu üzerinden hareket edildi

Türkiye’den 25 farklı üniversiteden 64 katılımcının yer aldığı çalıştay iki oturumdan oluşurken, 8 komisyon ve 8 konu üzerinden hareket edildi. Çalıştayda;

  • Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılan kurumlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,
  • Yaklaşımların, yöntemlerin, tekniklerin kullanılmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,
  • Materyal hazırlama ve materyallerin kullanılmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,
  • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma, yazma, dinleme ve konuşma temel dil becerilerinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,
  • Dil bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri alt başlıkları ele alındı.

Çalıştay çıktılarından genel değerlendirilmelerin yapılarak raporlaştırılması ve ilgili mercilere sunulması hedefleniyor.
 

İGÜ TYUAM tarafından “21. YY’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik 2. Çalıştayı” düzenlendi Eklenme Tarihi: :   5 Temmuz 2023 Çarşamba

Uzmanı açıkladı: Doğru kitapları okumak ...

Dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkileyen ve her yıl yaklaşık bir ...

Eklenme Tarihi: :   22 Nisan 2024 Pazartesi

15 Nisan Dünya Sanat Günü Uluslararası Ç...

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF),Grafik T...

Eklenme Tarihi: :   19 Nisan 2024 Cuma


ABET AQAS AHPGS